Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Høringsutkast hovedterminlisten 2024/25
Kolbotnjenter_470 copy.jpg

Høringsutkast hovedterminlisten 2024/25

Foran hver sesong utarbeider NBBF en hovedterminliste som legger føringer for når aktiviteten skal finne sted. Dette for å unngå at større arrangement kolliderer og bedre ivareta spillere, dommere, trenere og klubbene.

På styremøtet 09.12.2023 skal forbundsstyret vedta hovedterminlisten for 2024-25-sesongen. 

 

Har du kommentarer til dette forslaget, kan du sende epost til Brent Hackman på brent.hackman@basket.no

 

Høringsfrist torsdag 30.11 2023 kl 1600

 

Her finner du høringsutkastet