Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Fornavn og etternavn må byttes om i TurneringsAdmin
Ta.png

Fornavn og etternavn må byttes om i TurneringsAdmin

På grunn av en oppdatering i idrettens systemer, har det skjedd en feil som gjør at etternavn og fornavn må byttes om i TurneringsAdmin for alle aktive spillere i Norge. – Slikt er uheldig så klart, men vi regner med at norske klubber stiller opp på dugnaden, sier generalsekretær Espen A. Johansen.

Oppdateringen som nylig ble gjort i idrettens systemer, har gjort at kolonner som etternavn og fornavn har blitt byttet om. Det innebærer at det må gjøres en manuell jobb der alle spillernes navn må byttes om i TurneringsAdmin. Dette kan jo bli litt tidkrevende, men det er nødvendig for å unngå kaos i kommende kamper.

- Nå er det jo heldigvis ikke så voldsomt stor jobb da, sier generalsekretær Espen A. Johansen. Vitterlig har vi vært den raskest voksende lagsporten i Norge de siste årene, og nærmer oss 20.000 medlemmer, men fordelt mellom klubbene blir jo dette en mer enn overkommelig oppgave, fortsetter han.

Generalsekretæren tillegger at her må klubbene i Norge etterleve norsk baskets verdier; gøy, målrettet og inkluderende. Gjør det som en dugnad! Involver mange! Lag litt kaffe og vafler og gjør det til en hyggelig fellesopplevelse! Trår alle sammen til kan dette bli årets sosiale happening i klubben.

Frist for korrigering av alle navn i TurneringsAdmin er 4. april kl 23.59.