Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / EB-fondet har bidratt til ny basketballaktivitet i 23/24 sesongen
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

EB-fondet har bidratt til ny basketballaktivitet i 23/24 sesongen

EasyBasket-fondet ble opprettet av NBBF som en tilskuddsordning til klubber som har gode aktiviteter eller prosjekter rettet mot EasyBasket-segmentet. Forbundet mottok flere søknader for 23/24 sesongen og fem klubber ble tildelt totalt 200 000 kr til prosjektene. De fem prosjektene er:
  • Basketball for alle – Jessheim Troopers 
  • Trener Utvikling – Osterøy IL 
  • Easybasket -  Kolbotn IL 
  • EB TNT og Horten – TNT Basket 
  • Afterschool – Kirkevoll  Basket 

EasyBasket-fondet (EBF) Skal bidra med kompetanseutvikling og rekruttering innenfor EasyBasket. Sesongens prosjekter følger forbundets kompetansekrav til prosjekter tildelt midler fra NBBF og bruker trenere med godkjent EasyBasket kompetanse i sin aktivitet.  

 

Klubbene rapporterer om stor interesse for basketballaktivitet i sitt nærmiljø og hos sine tilhørende skoler. EBF har denne høsten bidratt flere basketballøkter i uken gjennom disse fem prosjektene. På bakgrunn av stor interesse i de ulike lokalmiljøene, ser flere av klubbene på muligheten for å øke tilbudet allerede denne sesongen. Totalt sett har prosjektene blitt tatt godt imot og interessen for deltakelse er stor.   

 

Prosjektenes utfordringer er i hovedsak tilgang på hall/gymsal for å kunne ta imot alle barna som ønsker å delta i EasyBasketaktiviteten. Til tross for noen utfordringer så er alle fem prosjektene godt i gang og utvikles kontinuerlig ut fra de mulighetene og/eller utfordringene som dukker opp.  

 
Her er noen utdrag fra prosjektenes rapporter: 

 

Basketball for alle 

"Vi ønsket å få basketball på skoler, der hvor barna er, som et gratis tilbud¨ 

 

Trener Utvikling 

¨Aktiviteten har startet uten problemer!¨ 

 

Easy Basket – Kolbotn 

¨Vi er godt i gang med aktivitetene. Over 60 barn er i aktivitet fordelt på fire forskjellige partier¨ 

 

Easy basket TNT og Horten 

¨Horten har startet egne treninger, avtalt å ha felles samling. Alle deltar på eb turnering i desember. ¨ 
 
After School 

¨Vi er godt i gang med prosjektet. Totalt har vi 113 påmeldte deltakere fordelt på Kirkevoll og Skeie! ¨ 
 

NBBF ønsker klubbene lykke til videre med sine prosjekter og vi gleder oss til å følge de fremover.  

 

Her kan du lese mer om EBF.