Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Bryter du med forventninger til kjønn og/eller seksualitet, og har du erfaringer fra en virksomhet som er Regnbuefyrtårn?
Regnbuefyrtarn-nettside.jpg

Bryter du med forventninger til kjønn og/eller seksualitet, og har du erfaringer fra en virksomhet som er Regnbuefyrtårn?

Da vil vi høre om dine erfaringer! Regnbuefyrtårn er et kompetansehevingstilbud i normer, kjønns- og seksualitetsmangfold for arbeidsplasser der en gjennomfører en grundig kompetanseheving og setter i gang felles endringsprosesser. Hvordan setter fyrtårnsprosessen spor i virksomheten i etterkant både for brukere og ansatte? Virkninger av kompetansehevingstilbudet Regnbuefyrtårn som eies av Skeiv kunnskap, FRI Oslo Viken evalueres nå i et forskningsprosjekt finansiert av Stiftelsen Dam.

Gjennom å svare på spørreskjemaet og dele dine erfaringer vil du bidra til videreutvikling og kvalitetssikring av kursmodellen:  LHBTI+-personers erfaring av virksomheter som er Regnbuefyrtårn - Nettskjema 

 

Vi vil også gjennomføre intervjuer. Dersom du ønsker å fortelle mer om dine erfaringer på et intervju kan du ta kontakt med oss: janne.bromseth@inn.no eller på telefon: 94094690. 

 

Ansvarlig for forskningen: 

Prosjektet gjennomføres av Høgskolen i Innlandet som har prosjektlederansvar og er ansvarlig for databehandlingen, på oppdrag av FRI Oslo Viken. 

 

Frivillighet og samtykke: 

Hvis du velger å delta gir du samtidig samtykke til å bidra med dine erfaringer. Du bestemmer selv hvilke erfaringer du deler. Det er kun Høgskolen i Innlandet som har ansvar for behandlingen av datamaterialet og personopplysningene i prosjektet.  

 Hvis du har spørsmål til undersøkelsen, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 

Høgskolen i Innlandet ved Janne Christine Haugnes Bromseth, e-post: janne.bromseth@inn.no, tlf. +4794094690 

 

Vårt personvernombud: Anne Lofthus, e-post: anne.lofthus@inn.no, tlf. 61288277 

 

Med vennlig hilsen Janne Christine Haugnes Bromseth.jpg

 

Janne Christine Haugnes Bromseth 

 

Prosjektleder