Norges Basketballforbund / Nyheter / 2023 / Basketball skal være for alle
Regnbuefyrtarn-nettside.jpg

Basketball skal være for alle

Som sertifisert Regnbuefyrtårn kjemper vi for økt kunnskap og gode holdninger om kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi ønsker å gi et sterkt signal til hele organisasjonen om at basketsporten i Norge skal være åpen, inkluderende og for alle.

– Regnbuefyrtårn er et kvalitetsmerke. Det handler om kvaliteten i arbeidet vårt i møte med andre mennesker, i vår arbeidshverdag for medlemmene i norsk basketball. Det er også et veldig viktig signal om at vi lever opp til våre verdier, gøy, inkluderende og målrettet, og det viser at vi jobber nettopp målrettet for å ha plass til alle i vår idrett, sier generalsekretær i NBBF Espen A. Johansen. 

Espen mener det er viktig at NBBF gjennomførte prosessen med FRIs kompetanshevingsprogram i 2021 og nå gjennomfører resertifisering i 2023/2024 - både gjennom Skeiv kunnskap og Rosa kompetanse, og legger vekt på at dette mest av alt handler om kvaliteten på forbundets arbeid i det daglige.

 

NBBF var først ute blant særforbundene i norsk idrett med å forfatte en veileder for kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i 2021: VEILEDER

 

Fakta om Skeiv kunnskap:

Skeiv kunnskap er FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Oslo og Vikens fagavdeling som tilbyr kurs, workshops og kunnskapsheving, blant annet overfor Oslo kommunes virksomheter – innen administrasjon, HR og ledelse, helse og sosial, eldreomsorg og i skolen.

Regnbuefyrtårn er Skeiv kunnskaps grundige prosess som involverer ansatte over tid.

Regnbuefyrtårn er et kompetansehevende tiltak som også utløser et fokus på normer, kjønns- og seksualitetsmangfold ved virksomheten som får tildelt kvalitetsmerket, og er et merke som må fornyes når to år er gått.  www.skeivkunnskap.no.

Spørsmål knyttet til dette kan rettes til:

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket