Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Viktige regelendringer i sesongen 22/23
Dommer.png

Viktige regelendringer i sesongen 22/23

Etter noen runder med seriespill erfarer vi at en del av de vedtatte regelendringene foran denne sesongen enten ikke er mottatt eller ikke forstått. Det er viktig at både styrene i klubbene og klubbenes trenere setter seg inn i endringene, kanskje særlig at det ikke er tillatt med soneforsvar og sonepress til og med U16.

Endringer i NBBFs kampreglement vedtatt på Basketballtinget 2022

Alle trenere må sette seg inn i endringene, ettersom vi etter noen få serierunder erfarer at flere av endringene ikke har blitt forstått av mange.

 • Det er ikke tillatt soneforsvar eller sonepress til og med U 16 (forslag 9).

Protokoll fra Basketballtinget 2022 finner du her. 

 

Endringer i Offisielle Spilleregler for Basketball fra FIBA er vedtatt innført høsten 2022

 

 • 9 Spilletid:Dersom det begås en foul nær slutten av en periode eller forlengningsperiode, skal dommeren avgjøre hvor mye spilletid som gjenstår. På kampklokken skal det vises minst 0,1 sekund.
 • 9 Start og slutt på en periode:I alle kamper skal hjemmelaget benytte lagbenken til venstre for sekretariatet (sett fra sekretaratet med ansiktet mot banen) og før kampstart skal de varme opp foran sin egen lagbenk. Lagene kan bli enige om å bytte lagbenk og/eller banehalvdel for oppvarming før kampstart.
 • 10 Ballens status: Ny tekst presiserer at ballen blir død når en spiller som skyter blir foulet og han gjør en ny skuddbevegelse etter at dommeren har blåst i fløyten.
 • 12 Hoppball og vekslende ballbesittelse: Ny tekst som presiserer retten til det første innkastet etter hoppballen.
 • 34 Personlig foul: Innføring av innkastfoul i stedet for usportslig foul når det begås foul før ballen blir kastet inn i kampens 2 siste minutter. Ny bestrafning for denne innkastfoulen blir 1 straffekast til spilleren som ble foulet og innkast fra sidelinjen til samme lag.
 • 37 Usportslig foul: Ny tekst skal tydeliggjøre usportslig foul i forbindelse med hurtig angrep (fast break), ny ordlyd beskriver ulovlig kontakt bakfra eller fra siden når det ikke er noen forsvarsspillere mellom kurven og spilleren som er på vei mot kurven for å score. Spilleren/laget kan ha kontroll over ballen, forsøker å få kontroll over ballen  eller ballen er sluppet i en pasning til spilleren på vei mot kurven. Dette gjelder fram til angrepsspilleren har startet en skuddbevegelse. Punktet om usportslig foul ved innkast er fjernet til fordel for det nye begrepet "Innkastfoul" beskrevet i paragraf 34.
 • 48 Sekretær og § 49 Tidtaker: Oppgaven med å informere dommeren når en spiller har fått 5 foul og administrasjon av time-out flyttes fra sekretæren til tidtakeren. Det innføres også at sekretæren skal informere dommerne når en lagleder vil utfordre en dommeravgjørelse (lagleders utfordring), dette gjelder kun kamper med godkjent utstyr for IRS.
 • A Dommertegn: Nye dommertegn 45 "Ulovlig sylinder", dommertegn 26 "Ulovlig ballberøring eller påvirkning av skuddforsøk" og dommertegn 58 "Lagleders utfordring".
 • B Kampskjema: Godkjent "Lagleders utfordring" skal registreres i den perioden den ble innvilget, noteres med spilleminutt (Gjelder kun kamper med IRS).
 • F Instant Replay System (IRS):Ny tekst i flere av punktene for å tydeliggjøre retningslinjene for IRS og ny prosedyre i punkt F.4 for "Lagleders utfordring".
 • Utstyr/Basketball Equipment: En rekke mindre endringer er tatt inn i utstyrsreglene.

Du som sitter i klubbstyret må være særlig oppmerksom på denne regelendringen i forbindelse med bestilling av draktsett:

 • 4 Lagene: Størrelsen på draktnummerets høyde endres til 16cm på baksiden og 8cm på forsiden. Reklamer og logoer må være minst 4cm fra draktnummeret.

Styret må også på en smidig måte følge opp betaling av dommere:

 • Dommerbetaling: Betaling av dommere skal gjennomføres kontantløst, i henhold til NBBFs retningslinjer, rasket mulig eller senest 5 virkedager etter at dommer har sendt inn gyldig krav til klubb om dette (forslag 19).

 

 

De offisielle spillereglene finnes nå i norsk versjon. 

Tilpasninger for U14, U15 og U16 finner du her.

blobid0.png