Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Utviklingsplanene til Basketplan 24 - høringsutkast
NBBF EB.png

Utviklingsplanene til Basketplan 24 - høringsutkast

Vi ber organisasjonen om innspill til revideringen av de fem underliggende utviklingsplanene til Basketplan 24.

Basketplan 24, norsk basketball sin overordnede langtidsplan for perioden 2020-2024, har fem underliggende utviklingsplaner som er basert på prioriterte arbeidsområder vedtatt i den overordnede langtidsplanen. 

Utviklingsplanene har en varighet på to år og planene for 2021-2022 går inn sin siste fase og skal erstattes av nytt planverk. 

Prosessen med revidering av utviklingsplanene startet i september 2022 og er beskrevet i tidslinjen under. Fokuset har vært og er at vi skal sikre god involvering og forankring i organisasjonen.

imagekhke.png

 

Hovedessensen i høringsutkastene:

  • Inkludering av paraidrettsstrategien
  • Inkludering av regnbuefyrtårn
  • Justeringer i henhold til overordnet planverk

 

Basketplan 24 sine utviklingsplaner er på høring og utkastene finner du her:

 

Last ned Høringsdokumentet for utviklingsplanene her - Høringsdokumentet utviklingsplanene.

 

Høringsfrist er satt til:

Tirsdag 1. november 2022

 

Høringssvar leveres via denne plattformen (trykk her).

Les mer om NBBFs planverk her. 

 

Spørsmål rettes til Ragnhild Riis

ragnild.riis@basket.no - tlf. +47 94 47 48 48