Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Trygg på trening
NBBF TPT NBBF logo.png

Trygg på trening

Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold og seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening?
NBBF samarbeider med Redd Barna om det forebyggende arbeidet i klubb og anbefaler alle klubber som har aktivitet for barn, ungdom og paraidrett å gjennomføre kurset Trygg på trening.

Redd Barna.jpg

"Barn skal bli trygge på trening gjennom at
trenere og frivillige i klubben skal få økt kunnskap om
vold og seksuelle overgrep mot barn, bli bevisst på ulike
risikosituasjoner og vite hva de skal gjøre om de er
bekymret for et barn."

 

Styret og alle ledere i klubben bør ha gått gjennom og fylt ut håndboken, som er utarbeidet av NBBF i samarbeid med Redd Barna. 

Det er slik at seksuelle overgrep også skjer i vår idrett. Ved å dele kunnskap og gjøre våre ledere, trenere og utøvere bevisste på temaet vil det være det beste forebyggende arbeidet vi kan gjøre. NBBF ønsker derfor at alle klubber med aktivitet for barn, ungdom og paraidrett gjennomfører kurset Trygg på trening.

 

ETTER KURSET SKAL DERE:

  • Ha økt kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er og hva dere skal gjøre hvis dere er bekymret for et barn
  • Være bevisste på etiske dilemma dere kan møte i rollen som trenere og hvordan dere kan håndtere disse situasjonene
  • Vite hva dere kan gjøre for å forebygge vold og seksuelle overgrep i deres klubb.
  • Sammen lage en handlingsplan for hva dere skal gjøre for at klubben deres blir et trygt sted å være

Alle klubber som mottar midler fra NBBF har krav om å gjennomføre Trygg på trening i sin klubb, og NBBF har som mål at kurset skal gjennomføres i alle klubber som har aktivitet for barn, ungdom og parautøvere. Kurset varer ca 1,5 timer.

 

Klubben kan bestille kurset Trygg på trening ved å sende epost til henriette@basket.no.

 

Redd Barna er for tiden på en Trygg på trening-turné, så klubber som ønsker å delta på deres kurs, kan følge med på idrettskretsens hjemmesider for påmelding. De har planlagt kurs i Kristiansand (17/11), Trondheim (29/11) og Stavanger (6/12).