Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Send inn forslag til hederstegnet
Jan Korshavn og Per Tøien mottok hederstegnet i 2018. President Jan Hendrik Parmann poserer blid bak de to.
FOTO: ARILD SANDVEN
Jan Korshavn og Per Tøien mottok hederstegnet i 2018. President Jan Hendrik Parmann poserer blid bak de to. FOTO: ARILD SANDVEN

Send inn forslag til hederstegnet

Hederstegnkomitéen ønsker forslag til hederstegnet – frist 15. mars! Hederstegnkomitéen kan kun vurdere forslag sendt via klubb eller region, og forslagene må være godt begrunnet.

Tidligere vinnere: Se nederst i saken!

Norsk basket har flere enkeltpersoner som fortjener hederstegnet. Det er viktig at vi både ser og anerkjenner personer i norsk basket som over tid yter sitt ytterste for vår idrett. Vi oppfordrer derfor alle som kjenner til personer som fortjener Norges Basketballforbunds høyeste utmerkelse til å fremme disse forslagene for klubb- eller regionstyre. En kandidat som foreslås trenger ikke være fra egen klubb.

NBBFs hederstegn tildeles enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort eller gjør en fremragende innsats for norsk basketball over tid.

Hederstegnet kan også tildeles utenlandske statsborgere som har gjort NBBF særlig tjeneste eller har medvirket til å styrke det internasjonale samarbeidet på en særdeles fortjenestefull måte.

Hederstegnkomitéen behandler innkomne forslag. Forslag som enstemmig bifalles av komitéen oversendes forbundsstyret for godkjenning. Forbundsstyrets vedtak skal være enstemmig.

I tilfeller der forslag ikke blir godtatt vil melding om dette sendes forslagsstiller(ne) konfidensielt.

Hederstegnkomitéen håper de får mange gode, begrunnede forslag!

 

Forslag på kandidater må være Hederstegnkomitéen i hende innen 15. mars og kan sendes til:

Jeanette H. Antoniazzi, jeanette.haveland.antoniazzi@gmail.com

Sigurd Bognæs, sigbog@live.no

Eva M. Salvesen, ema-sa@online.no

 

HEDERSTEGNET – TIDLIGERE VINNERE

1983  Jan Petter Hansen

1985  Arne J. Stokke

1988  Tor Christian Bakken

1993  Per Burud

1993  Stein Evju

1993  Terje Holm

2007  Knut Jacobsen

2010  Kjell Dagestad

2011  Pål Berg

2011  Sidsel Bjørset

2011  Hans Jørgen Brundtland

2011  Johan Salkjelsvik

2011  Ole Sparboe

2014  Ørjan Sandvik Hansen

2014  Odd H. Johansen

2014  Knut Roald Myhre

2018  Peter-Nicolay Haakstad

2018  Jan Korshavn

2018  Per Tøien

2019  Reidar Skorpen

2019  Robert Stenvik

2020  Eva M. Salvesen