Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Økt synlighet og flere 3x3-turneringer
Mihail 2022.jpg

Økt synlighet og flere 3x3-turneringer

NBBF fortsetter å sette fokus på 3x3 og inngår nå samarbeid med TikToker Mihail Mihaylov. Nedslitte streetbaner skal få nytt liv og turneringer skal arrangeres.

NBBFs arbeid med anlegg inkluderer også utebaner og nærmiljøanlegg, i det ferske samarbeidet blir det satt fokus på de mange nedslitte banene rundt om i landet.

Mihail vil bruke NBBFs TikTok kanal til å vise frem arbeide på utebanene og invitere til turneringer etter endt «oppussing». I tillegg vil det inviteres til åpne turneringer, med fokus på lavterskelaktivitet rundt om i landet.

Dette er et pilotprosjekt eid av NBBF og går i perioden april – august 2022.

 

Kort beskrivelse av pilotprosjektet:

  • Promotering av aktivitet på en utebane i Norge på NBBFs TikTok
  • Gjennomføring av aktivitet – publiseringer på NBBFs TikTok
  • Inkludere lokal klubb der det er mulig
  • Skape økt følgerskare på NBBFs TikTok
  • Periode 01.04 – 15.08.

 

Følg norsk basketball på TikTok: https://www.tiktok.com/@basketnorge

Følg Mihail på TikTok: https://www.tiktok.com/@uxtreme

 

Første åpne turnering er 9.april i Fredrikstad, følg med på TikTok.