Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Økende interesse for basketball
NBBF Farsun og Lista.jpg

Økende interesse for basketball

Elleve nye basketballklubber ble etablert i 2021 og det opprettes stadig nye klubber. Interessen for å starte med basketball er stor og i løpet av 2021 ble elleve nye klubber opprettet. Det er en økning på ca 7% til tross for at vi også det seneste året har vært i en pandemi.

I hovedsak er de nye miljøene lokalisert utenfor storbyene. Følgende klubber ble medlem av NBBF i 2021: 

Region Øst:

 • MASK, Mortensrud-Aker Sports klubb
 • Vind IL
 • Driv IL
 • Lillehammer Basketballklubb
 • Nannestad IL Basket 22.09.2021
 • Enebakk IF 18.11.2021

Region Sør:

 • FLIK, Farsun og Lista Idrettsklubb 25.03.2021
 • Flekkefjord Basketballklubb 21.09.2021

Region Vest:

 • Staal Jørpeland IL 03.11.2021
 • Forus og Gausel IL 03.11.2021

Region Midt:

 • Oppdal IL 20.05.2021

 

MASK (15.02.2021)

Startet med basketballaktivitet på grunn av etterspørsel fra en gruppe utøvere med autisme. En mor til en av utøverne har store interesse for basketball og MASK startet derfor opp et STAR lag for ungdommer i alderen 13-19 år.

MASK-BARE-rund-Logo-Med-grønn-ytre-ring.png

 

 

 

 

FLIK (25.03.2021)

Etter ønske fra ungdommer i lokalmiljøet, startet Farsun og Lista Idrettsklubb opp basketballgruppe og treningstilbud for 2008 årgangen.

NBBF Farsun og Lista.jpg

 

 

 

 

 

 

Vind IL (06.04.2021)

Vind IL startet med basketball i november 2020 da de åpnet den nye hallen Thermo-Floor. Initiativet kom fra Jogrim Ristebråten og andre som har lang fartstid med basketball. Totalt er de ca. 80 aktive og har treningsgrupper for barn 6-12 år, U-15 og U-17 og forsøker å få et seniortilbud. Vind IL feirer 90 års jubileum i 2022 og er et av innlandets største idrettslag.

imagebmgg.png

imagey8g9t.png

 

 

 

 

Oppdal IL (20.05.2021)

En gruppe ungdommer i alderen 12-15 år viste interesse for basketball, og Oppdal IL etablerte en basketballgruppe for å kunne leie hall og tilby innendørs trening. Oppdal har en lang vinter og muligheten for disse ungdommene til å spille utendørs er begrenset. To tidligere spillere som har flyttet til Oppdal har deltatt som trenere og gruppen har rekruttert flere utøvere etter oppstart. Etter innmelding i NBBF, fikk klubben også mulighet til å delta i seriespill og de melder at det har vært en bratt læringskurve for alle det første året, men de ser at det er et viktig tilbud for ungdommene. Planen videre er å starte opp aktivitet for de yngre utøverne.

image3n1ag.pngimagewqxyr.png

 

Driv IL (15.06.2021)

Driv IL opplevde økende interesse for basketball blant ungdommene og valgte å starte opp et treningstilbud for ungdommene i lokalmiljøet og tidligere utøvere. Aldersgruppen som trener sammen består av utøvere i alderen 14-40 år. Hovedfokuset er å spille basket for lek, samhold og fysisk aktivitet. Per i dag har klubben kun aktivitet for ungdommer og voksne, men vurdere å starte opp EasyBasket-tilbud for barn.

 

 

 

Lillehammer Basketballklubb (26.08.2021)

En gjeng gutter i ungdomsskolealder i Lillehammer etterlyste organisert basketball i Lillehammer og mobiliserte foreldre til å starte opp den "sovende" klubben Lillehammer Basketballklubb. Et gjeng engasjerte foreldre satte i gang og fikk med seg noen fra den gamle klubben og startet et nytt styre. Interesse for basketball i Lillehammer er stor og de har nå over 40 spillere fordelt på 3 lag (10-12 år, 13-14 år og 15-18). Klubben jobber nå for å finne flere trenere for å kunne rekruttere flere spillere. De ønsker seg spesielt flere jenter på laget, men avventer med aktiv rekruttering til de har trenere og erfaring nok.

image8s34j.png

 

 

 

 

 

 

Flekkefjord Basketballklubb (21.09.2021)

Basketballklubben ble startet opp da treneren Miro Culjak flyttet til Flekkefjord med sin familie. Det var allerede flere ungdommer i byen som hadde savnet organisert basketballaktivitet og treninger med G 14-16 år ble starten på Flekkefjord Basketballklubb. Disse ungdommene har gjennomført trenerkurs og klubben har økt med yngre partier for barn i alderen 9-13 år. Ved utgangen av 2021 har Flekkefjord BBK 37 aktive spillere og får stadig med seg flere nye barn og ungdommer på trening i nye Sør Arena.

 

 

 

 

 

 

 

Nannestad IL Basket (22.09.2021)

Nannestad IL opprettet en basketballgruppe på bakgrunn av interesse fra ungdommene og en ildsjel i nærmiljøet. Inneværende sesong tilbyr de basketballaktivitet for ungdommer.

 

 

 

Staal Jørpeland IL (03.11.2021)

Startet i 2021 en basketballgruppe i det etablerte fleridrettslag, som nå har 7 idretter. Fire av disse ble startet eller ble en del av Staal i 2021 etter at Strand kommune bygget ny flerbrukshall med to nye håndballflater. Styreleder i idrettslaget har hatt lyst til å tilby basketball i flere år, men pga. hallkapasitet, har ikke det vært mulig. De har nå to miksede grupper der 2009-2011 er en treningsgruppe og 2008-2005 den andre. Til sammen er det 35 utøvere, hvor 7 av disse er jenter. Dette første året er de ikke meldt på seriespill, men trener to dager i uken, samt har egentrening en dag i uken, som er frivillig. Foreløpig drives aktiviteten av Mads Tjøtta, som er både trener, gruppeleder og oppmann, men har fått med seg to hjelpetrenere. På sikt ønsker klubben å få ett seniorlag/trimlag.

 

 

 

 

 

 

 

Forus og Gausel IL (03.11.2021)

Basketballgruppen i Forus og Gausel IL ble opprettet på bakgrunn av en henvendelse fra en mor som ønsket basketballaktivitet for sine barn og deres venner. De opplevde økende interesse for å spille basketball blant barna i lokalmiljøet og pga. ventelister hos nærliggende basketballklubber og idrettslaget sin visjon «Idrett for alle – sammen om en bedre bydel», passet det bra å opprette et baskettilbud lokalt. Basketspillerne fikk treningstid i en gymsal på en skole i nærmiljøet, og idrettslaget engasjerte trener. Nå melder klubben at basketball i Forus og Gausel IL (FGI) ikke har vært annet enn en suksess. De startet med å begrense seg til barn, uavhengig av kjønn, i alderen 10 til 12 år. På et halvt år har klubben nå over 40 aktive ungdommer som spiller basketball og de håper på enda flere. De har prøvd seg i både EasyBasket-turneringeringer og treningskamper, og ser frem til mer spill i 2022.

imagerddoq.pngimage41vbbu.pngimagesnmfs.png

Enebakk IF (18.11.2021)

Startet opp aktivitet etter ønske fra ungdommer og lokal ildsjel med basketballerfaring og tilbyr trening to kvelder i uken for barn og ungdommer mellom 9-16 år.

 

 

 

 

 

Vi ønsker klubbene velkommen som medlemmer av Norges Basketballforbund!