Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Norsk basketball vokser gjennom hele koronaperioden!
Medlemsvekst21.png

Norsk basketball vokser gjennom hele koronaperioden!

Norsk basketball har kommet seg svært godt gjennom to år som har vært meget utfordrende for hele norsk idrett. Både i 2020 og 2021 har norsk basketball hatt vekst, der mange andre idretter har opplevd medlemstap. I 2021 er veksten i norsk basketball på hele 13%, noe som gjør idretten til den brattest økende lagidretten i Norge.

Norsk basketball har nå 16 791 medlemmer, og har økt med over 1900 medlemmer i 2021. Det gjør norsk basketball til lagidretten med høyest vekst det siste året. Den stabile utviklingen disse årene er ikke tilfeldig. En kombinasjon av økende interesse blant ungdommer og en langvarig og systematisk satsing fra Norges Basketballforbund, har gitt meget gode resultater.

Det har vært en medlemsvekst på over 3600 medlemmer i koronaperioden. Det utgjør over 27% av medlemsmassen før alle nedstengninger begynte. Det er bemerkelsesverdig og gode signaler nå som aktiviteten blir mer og mer normalisert. – Vi håper at trykket fortsetter nå som klubbene har mer forutsigbare rammer i sesongen som kommer, konstaterer generalsekretær i NBBF, Espen A. Johansen. Han er glad for at langsiktig arbeid nå gir resultater. - Norges Basketballforbund tok et tydelig veivalg i 2016, økt fokus på rekruttering av de yngste. Dette systematiske arbeidet, hvor EasyBasket er en veldig viktig arena, har i kombinasjon med flere faktorer, som klubbutvikling og mediesynlighet bidratt til økt medlemsvekst, avslutter Johansen.
 
-Dette er helt fantastiske tall, og viser at klubbene våre jobber godt, applauderer basketpresident Jan Hendrik Parmann. Han er klar på at dette må tas som en vitaminpille for videre utvikling, før han fortsetter: -Medlemsvekst er essensielt for å kunne nå våre sportslige drømmer. Så må vi sørge for å tilrettelegge mest mulig for at klubbene får bedre rammevilkår fremover, slik at ikke voksesmertene blir for store. Avslutningsvis retter presidenten et lite varsku over at kun en fjerdedel av medlemsmassen er jenter, selv om også jentene opplever vekst, og appellerer til klubbene om å ta den utfordringen på alvor. -Mangfoldsidrett nummer én i Norge må få en bedre kjønnsbalanse blant våre aktive, hvis vi med hevet hode skal kunne kalle oss for nettopp det, avslutter Parmann.