Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / NBBF tett på norsk anleggsutvikling
axel.1.jpg

NBBF tett på norsk anleggsutvikling

Axel Langaker går fra rollen som daglig leder i Region Øst til assisterende generalsekretær i NBBF og blir ansvarlig i administrasjonen for anleggsutvikling. At ansvaret ligger akkurat der er fordi NBBF ønsker å ha et høyt fokus på det og være tett på beslutningstakere i anleggspolitikk.

Basketball har som flere andre innendørsidretter i Norge tilgang til nok hallflater som en stor flaskehals for videre utvikling og rekruttering. Norsk basket har vært i en eventyrlig vekst de siste årene, og det jobbes godt i eksisterende og etablerte klubber samtidig som det dukker opp nye klubber og miljøer hele tiden.

Men for at ytterligere vekst skal være mulig må klubbene ha tilgang til nok og gode nok hallflater for å kunne gi et sportslig attraktivt tilbud.

Generalsekretær i NBBF, Espen A. Johansen, ser at det er flere utfordringer av anleggspolitisk art som må adresseres. – En ting er andelen anlegg som faktisk har forsvarlig areal, godkjent oppmerking og nødvendig utstyr til å gjennomføre basketballkamper etter FIBA-regler. Det er altfor mange anlegg, også blant de som kalles flerbrukshaller, som ikke har tilfredsstillende utstyr, oppmerking og sikkerhetssone.

Ny rolle og endringer internt i administrasjonen

Axel Langaker har de 10 siste årene vært daglig leder forbundets største region, Region Øst har 65% av medlemsmassen og som resten av basket Norge opplevd fantastisk vekst. Nå har Region Øst og NBBF sentralt sammen gått inn for en ny modell som omhandler flyt av ansattressurser. Den nye organiseringen gjør at regionen ikke lenger skal ha en daglig leder, men heller rette fokuset i enda større grad mot drift av aktivitet og utdanning/kurs. Axel Langaker skal fortsatt lede regionen og ha tett dialog med styret, men han løftes nå på heltid inn som assisterende generalsekretær med fokus på anlegg og varslingssaker. I tillegg til å lede NBBFs driftsteam og regionsutvikling vil Axel være administrasjonens nest leder og generalsekretærens stedfortreder.

 

Få timer og ulike fordelingsprinsipper
Axel Langaker har etter lang fartstid i Region Øst i NBBF blitt kjent med svært mange av anleggene i basketriket. Han har også måttet møte utfordringene med å beramme kamper der tilgangen ikke har vært god nok på de anleggene som faktisk holder mål. – Det er fantastisk at Norge er et land med stor foreningstetthet, sier Axel. - Men det er en utfordring at det er så mange om beinet og treningstimene i hvert eneste anlegg. I tillegg har forskjellige kommuner og øvrige halleiere veldig ulike kriterier for hvem som skal prioriteres på de få halltimene som finnes, og noen steder resulterer det i at typiske utendørsidretter med sesong på sommeren opptar mye tid innendørs på vinteren. Det gjør rammene enda strammere for idretter som basketball, fortsetter han.

Internasjonale kamper, internasjonale krav
For veksten i norsk basketball vil selvsagt det viktigste være å legge til rette for at bredden og ungdomsbasketen får gode vilkår. Men samtidig har Norge det siste året hatt stor fremgang med A-landslaget for herrer, og skal den satsingen fortsette vil det kreves at man i årene som kommer har tilgang til anlegg med enda råere spesifikasjoner. – FIBA har strenge krav til anlegg der det skal spilles offisiell kamper. For kvalifiseringskamper av den typen vi spiller nå, må vi få flere anlegg FIBA 2-godkjent, slik at vi har gode og moderne anlegg til å spille viktige kamper i, sier Axel.

- Basketball skal jo spilles på parkett
Espen er også opptatt av at man klarer å se anleggsutvikling i et perspektiv som er lengre enn en kommunevalgperiode. – Gulvbelegget som velges i svært mange anlegg i Norge i dag er nok valgt på basis av at det skal se pent ut i et kommunalt budsjett på kort tid. Derfor velges plastgulv. Samfunnsøkonomien i dette er ikke like god som om man hadde valgt parkett, som er et underlag som har mer og bedre svikt, og som leder til færre vridningsskader og brannskader. – Basketball skal jo spilles på parkett, sier Espen. – Så det må være en del av vår ambisjon å få økt andelen parkettgulv i norske idrettshaller, avslutter han. Langaker nikker og påpeker at skal NBBF kunne utvikle rullestolbasket må det komme flere parkettgulv, ettersom rullestolbasket kun kan spilles på parkett. Norge markerer seg i parabasket, og skal norsk basket fortsette å gjøre det må det tilrettelegges for videre satsing, sier Axel.