Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Nasjonal 1. divisjon sesongen 2022/2023
NBBF BLNO Fyllingen v Frøya 2020.jpg

Nasjonal 1. divisjon sesongen 2022/2023

Sesongen 2022/2023 kommer det til å bli spilt nasjonal 1. divisjon. Det er fire klubber fra andre regioner enn de to store regionene Øst og Vest som har meldt interesse for nasjonal 1. divisjon. Disse lagene vil delta enten i Vest- eller Øst-serien, og det vil bli ført både regional og nasjonal tabell.

årNseriespillet begynner vil lagene i Region Øst spille mot hverandre to ganger, og det vil opereres med regional og nasjonal tabell. Alle lagene spiller én gang mot de tilreisende lag. I Region Øst vil dette være Tromsøstudentenes Idrettsforening, Tromsø Storm/Varden og Kristiansand Pirates, i Region Vest vil det være Sverresborg Hoops.

- Denne modellen er et første steg i riktig retning. Dette er starten på en reise, sier Axel Langaker, som sammen med flere i administrasjonen, har jobbet iherdig med prosjektet siden vedtaket på Basketballtinget. Styret i NBBF er tydelige i sitt oppfølgingsvedtak på at vi nå skal se helhetlig på våre nasjonale serier, og legge opp til en grundig og involverende prosess, som igjen skal lede frem mot ny behandling av Nasjonal 1M av Basketballtinget i 2024.


Hvordan vil det fungere?
Det vil bli ført én helt regional tabell i Øst og Vest, og det vil bli ført en tabell nasjonalt i hver region. Første kamp mellom to lag tilhørende i en av regionene vil telle i begge tabellene. Plassering i Nasjonal 1. divisjon gir grunnlaget for hvilke lag som skal være med i kvalifisering til Øverste Nasjonale Serie for menn våren 2023.