Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Kartlegging av prosjekter i klubbene
3mot3 2018.jpg

Kartlegging av prosjekter i klubbene

NBBF ønsker oversikt over pågående prosjekter som gjennomføres i klubbene og hvilke aktører klubbene mottar økonomisk støtte fra.

Som en del av NBBFs klubbutviklingsarbeid, ønsker vi å hente inn informasjon om hvilke klubber som har søkt og fått tildelt midler til pågående prosjekter i klubben.

Dette er en enkelt kartlegging for å få oversikt over prosjektene som gjennomføres i våre klubber, og hvilke aktører som tildeler midler. Informasjonen vi samler inn blir benyttet i hovedtrekk i vårt arbeid med å bistå klubber i arbeidet med å søke midler til prosjekter og utvikle vårt samarbeid med idrettskretsene, idrettsrådene, Norges Idrettsforbund og eksterne aktører. Detaljert informasjon fra kartleggingen blir ikke benyttet eller delt videre.

Trykk her for å gå til kartleggingen.

Kartleggingen tar ca. 2 minutter å besvare. Frist for å besvare kartleggingen er tirsdag 18. oktober. 

 

Takk for at du tar deg tid til å svare på vegne av din klubb!

 

 

 

Ragnhild Riis
Ragnhild Riis
Organisasjonssjef

Basketballtinget, klubbutvikling, verdiarbeid og parabasket