Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Invitasjon til Trener 2 kurs
Trener 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reelt kompetanseløft og på dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.
Trener 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reelt kompetanseløft og på dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.

Invitasjon til Trener 2 kurs

Det er en glede å invitere til årets trenerutdanning for Trener 2 som forløper fra mai til og med oktober 2023. Påmeldingsfrist er fredag 3. mars. Mer info i artikkelen.

 

Invitasjon til trenerutdanning Trener 2 – årgang 2023

 

 

Det er en glede å invitere til trenerutdanning for Trener 2. Trener 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reelt kompetanseløft og på dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.

 

Forløpet har en varighet på 75 timer og inneholder følgende aktivitet:

 

 

 • 6 digitale moduler:
  • Tirsdag 9. mai kl 18:00-21:00                 Intro + Treningslære
  • Onsdag 10. mai kl 18:00-21:00 Arbeidskrav + Testing
  • Tirsdag 13. juni kl 18:00-22:00 Verdibasert trenerskap
  • Tirsdag 15. august kl 18:00-22:00 Evaluering + Den gode samtalen
  • Tirsdag 12. september kl 18:00-21:00 Basketregler
  • BLNO eller landskamp, høst 2023 Kampledelse
                                                                          - Info kommer senere da det er avhengig av oppsett

 

 • 2 fysiske samlinger:
  • Fredag 26. mai kl 18:00 – mandag 29. mai kl 16:00 (pinse). Oslo.
  • Fredag 18. august kl 18:00 – søndag 20. august kl 16:00. Oslo.

 

Oppgaver og vurdering

På samlingen i august skal alle deltagere gjennomføre en (del av) treningsøkt som del av forløpet. Oppgaven som danner bakgrunnen for denne demonstrasjonen, vil bli utlevert på samlingen i mai.

 

I tillegg til undervisningen ovenfor er det krav om 75 timer med dokumentert trenerpraksis med tilhørende praksisoppgaver, samt en avsluttende skriftlig oppgave. Begge oppgavene utleveres på samling i august 2023 med innleveringsfrist den 1. mai 2024.

 

Undervisningsform

Vi fortsetter i 2022 den hybride løsning der vi både vil ha 2 større fysiske samlinger og en rekke digitale kvelder. Vi har i 2021 og 2022 lært at det er mange fordeler med digitale kvelder, samtidig som det er helt nødvendig at vi samles til fysiske samlinger med erfaringsutveksling og nettverksbygging. Og så er basketball bedre egnet i hall enn på nett 😊

 

Det vil også være lagt opp til oppdagende læring gjennom økt antall workshops, deltagerstyrte økter og økt fokus på gruppearbeid og aktiv erfaringsutveksling.

 

 

Påmeldingsfrist:             

Fredag 3. mars 2023 på Idrettskurs/MinIdrett. Søk etter kurs-ID: 8409382 eller bruk denne link: https://mi.nif.no/Event#8490382-010

 

* Bemerk krav om forkunnskap. Det er – som noe nytt fra i år – krav om, at de obligatoriske e-kurs, samt trenerattest, skal være godkjent FORUT for påmelding.

 

Vær oppmerksom på at påmeldingen din i første omgang skjer til venteliste. Når vi har godkjent, at du innfrir kravene til deltakelse, så vil du bli tilbudt fast plass på kurset. Du vil bli varslet om dette på SMS og få 24 timer til å bekrefte plassen ved å betale deltakeravgiften online.

 

Det er mulig for klubben din å påmelde deg og betale direkte i Idrettskurs.

 

Brukerstøtte og hjelp med MinIdrett og Idrettskurs

Telefon 21029090

minidrett@idrettsforbundet.no

 

Krav til deltakelse:        

Fullført og godkjent Trener 1, samt godkjent Trenerattest Barn og Ungdom. Som noe nytt fra og med 2023, så er det også gjort krav om at de obligatoriske e-kurs skal være godkjent FORUT for påmelding.  

 

Varighet:                            

75 undervisningstimer

75 timer trenerpraksis

 

Krav til bestått kurs:     

 • Fullført og bestått obligatoriske e-kurs
 • Fullført og bestått alle moduler (krav om minimum 80% fremmøte)
 • Godkjent demonstrasjons økt
 • Fullført og godkjent trenerpraksis Innleveringsfrist 1. mai 2024
 • Bestått skriftlig oppgave Innleveringsfrist 1. mai 2024
 • Tilfredsstiller kompetansekrav

 

Kvalifisering:                   

Trenere med bestått Trener 2 utdanning er kvalifisert til oppdrag som hovedtrenere for regionslag og hovedtrener for lag i U19-NM. Trener 2 er kvalifisert for opptak til Trener 3.

 

Utgifter:                             

Deltakeravgift kr 2500,- som betales online ved aksept av tildelt plass.

 

 • NBBF bestiller og dekker overnatting inkl frokost for alle tilreisende deltakere.
 • Deltakere bestiller og betaler selv reise.
 • Deltakere betaler all lokaltrafikk og måltider utover frokost selv.
 • Tilreisende utenfor det aktuelle kurssted får reisestøtte til hver samling for rimeligste reisemåte:
  • Deltakere som behøver fly får inntil kr 1500,- for rimeligste flyreise
  • Deltakere fra Region Nord får inntil kr 2000,- for rimeligste flyreise
  • Deltakere som behøver tog eller buss får inntil kr 1500,- for rimeligste reisemåte.

 

Undervisere:             

Undervisere og trenerutviklere vil være erfarne trenere med Trener 3 eller FECC utdanning eller annen høyere utdanning.

 

 

Kursansvarlig:                  

Kevin Juhl-Thomsen, Sports- og utdanningskonsulent

Telefon: +47 928 78 107             

E-post: kevin.juhl-thomsen@basket.no

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sportssjef

Landslag, landskamper, sportslig utvikling og dispensasjonssaker.