Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Invitasjon til Trener 1 Elite
Trener 1 Elite er Trener 1 kurs tilpasset for spillere og trenere med forutgående erfaring men mangel på formalisert kompetanse i trenerløypen.
Trener 1 Elite er Trener 1 kurs tilpasset for spillere og trenere med forutgående erfaring men mangel på formalisert kompetanse i trenerløypen.

Invitasjon til Trener 1 Elite

Med et tilpasset kurs for Trener 1 ønsker vi å legge til rette for en begynnelse på NBBF sin trenerløype som tar hensyn til trenere med lang spiller- eller trenererfaring på elitenivå. Kurset skal også gi mulighet for en tilrettelagt vei til Trener 2 nivå.

 

Invitasjon til trenerutdanning Trener 1 Elite – årgang 2023

 

Med et tilpasset kurs for Trener 1 ønsker vi å legge til rette for en begynnelse på NBBF sin trenerløype som tar hensyn til trenere med lang spiller- eller trenererfaring på elitenivå. Kurset legger til grunn høy realkompetanse på det basketfaglige innhold, og har derfor fokus på fellesidrettslige og pedagogiske emner, samt fysisk trening og førstehjelp. Bestått kurs vil gi deltakerne kompetanse som Trener 1 og kvalifisere deltakerne til opptak på ordinær Trener 2.

 

Forløpet inneholder følgende aktivitet:

 

 

 • Fysisk samling i forbindelse med U19NM i Frøya (Bergen) den 5-7 mai 2023:

 

Fredag 5. mai     18:00-21:00       

Lørdag 6. mai    10:00-16:00      

Søndag 7. mai   10:00-16:00

 

Det er mulig at vi rokerer litt på tider avhengig av kampprogram og forelesere, men vi starter tidligst fredag kl 18 og slutter senest søndag kl 16.

 

Krav til deltakelse:        

Deltakelse forutsetter at treneren er minimum 25 år gammel ved søknadstidspunktet og oppfyller ett av kriteriene beskrevet under:

 • Minimum 4 års erfaring som spiller på senior elitenivå, annen nasjonal serie eller annen serie som holder samme sportslige nivå som norsk eliteserie.
 • 5 år som hovedtrener for seniorlag på elitenivå, annen nasjonal serie eller annen serie som holder samme sportslige nivå som norsk eliteserie.

 

Dersom en trener delvis oppfyller kriteriene ovenfor, hvor antall år til sammen er minimum 4 år, eller har kompetanse basert på erfaring og kompetanse som kan likestilles eller sammenlignes med dette kan det etter særskilt vurdering gi grunnlag for godkjennelse til deltagelse på tilpasset trenerkurs nivå 1.

 

Varighet:                           

 • 15 timer undervisning
 • 14 timer e-læring
 • Realkompetansevurdering (ev praktisk prøve)

 

Krav til bestått kurs:     

 • Fullført og bestått obligatoriske e-kurs
 • Godkjent Trenerattest Barn
 • Godkjent Trenerattest Ungdom
 • Fullført og bestått den fysiske samling i mai
 • Tilfredsstiller kompetansekrav

 

Kvalifisering:                   

Trenere med bestått Trener 1 utdanning er kvalifisert som hovedtrener for lag i U16-NM. Trener 1 er kvalifisert til opptak på Trener 2.

 

Arrangør:                           

Norges Basketballforbund

 

Påmeldingsfrist:             

Fredag 3. mars 2023 på Idrettskurs/MinIdrett. Søk etter kurs-ID: 8409127 eller bruk denne link: https://mi.nif.no/Event#8409127-010

 

* Bemerk krav om forkunnskap. Det er – som noe nytt fra i år – krav om, at de obligatoriske e-kurs, samt trenerattest, skal være godkjent FORUT for påmelding.

Vær oppmerksom på at påmeldingen din i første omgang skjer til venteliste. Når vi har godkjent, at du innfrir kravene til deltakelse, så vil du bli tilbudt fast plass på kurset. Du vil bli varslet om dette på SMS og få 24 timer til å bekrefte plassen ved å betale deltakeravgiften online.

 

Det er mulig for klubben din å påmelde deg og betale direkte i Idrettskurs.

 

Brukerstøtte og hjelp med MinIdrett og Idrettskurs

Telefon 21029090

minidrett@idrettsforbundet.no

 

Utgifter:                             

Deltakeravgift kr 1500,- som betales online ved bekreftelse av plassen.

                                              

Bemerk at flere klubber/regioner/idrettsråd gir støtte til kompetanseheving. Ta kontakt med klubben eller ditt lokale idrettsråd for å undersøke dine muligheter.

 

Trenerutviklere:             

Trenerutviklere vil være erfarne trenere med Trener 3, FECC sertifisering eller annen høyere utdanning.

 

Kursansvarlig:                  

Kevin Juhl-Thomsen, Utdanningskonsulent

Telefon: +47 928 78 107             

E-post: kevin.juhl-thomsen@basket.no

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sportssjef

Landslag, landskamper, sportslig utvikling og dispensasjonssaker.