Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Idretten setter strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser på pause
NyeUllevaal_flyfoto_960x549.jpg

Idretten setter strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser på pause

Idretten vil gjøre grundige undersøkelser for å være trygg på at strømming kan skje innenfor trygge rammer.

Idretten pauser pågående prosjekter med MyGame om strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser. Dette ble klart etter samtaler mellom Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Basketballforbund, Norges Fotballforbund, TV2, Amedia og MyGame i dag.

- Idretten ønsker å være helt trygge på at strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser skjer innenfor trygge rammer. Vi vil nå gjøre grundige undersøkelser av ubesvarte spørsmål og risikoforhold, herunder det som er løftet frem i media den siste tiden. I mellomtiden settes strømming av breddeidretten i aldersbestemte klasser på vent, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund.


Strømming av kamper er ikke noe nytt. Frem til nå har det vært ulike leverandører, lite koordinering og usikkerhet rundt håndteringen av personvern. Vårt utgangspunkt var og er at vi som enkeltforbund ønsket å ta eierskap til og ansvar for strømming av breddeidretten innenfor trygge rammer og i tråd med NIFs retningslinjer.

- Norsk ishockey har mange gode erfaringer med strømming av breddeidretten. Det er også viktig å ta inn i debatten de positive effektene som økt engasjement og sportslig utvikling gjennom nye digitale verktøy gir for bredden i norsk idrett.  Vi erkjenner likevel at vi må ha et bedre faktagrunnlag, slik at vi kan være trygge på at strømming kan foregå i trygge rammer for de unge selv, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund.

For ishockey, håndball og innebandy opphører strømming av aldersbestemte kamper inntil videre. Fotballen, basket og volleyball har ennå ikke rullet ut og klargjort for strømming, så her vil det være snakk om å avvente oppstart. De respektive særforbundene vil redegjøre for praktiske konsekvenser og spørsmål fra egne klubber.  

De seks særforbundene håper med dette at idretten nå gis tid til å gjøre gode undersøkelser før det tas nye vurderinger i saken. Disse undersøkelsene skal gjøres av idretten samlet, inkludert Norges Idrettsforbund.

- Vi har hatt en god dialog med Norges Idrettsforbund om prosjektet med strømming. Sammen tar vi i idretten på alvor de bekymringer som har vært reist av flere kommuner og andre aktører. Det er helt nødvendig å gjøre et grundig arbeid som inkluderer ungdommen selv. NIFs etiske forum, som flere særforbund er en del av, er allerede i gang med å gjøre en «barns beste vurdering». Relevante faglige aktører vil bli invitert inn i arbeidet med spørreundersøkelsen, sier generalsekretær Espen Andre Johansen i Norges Basketballforbund og Karl-Petter Løken i Norges Fotballforbund.

Mediepartnerne TV2 og Amedia synes også en pause er et riktig grep.   

- Vi støtter idrettens beslutning. Hele vårt prosjekt handler om å samarbeide med idretten og  finne trygge og gode løsninger sammen, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2. 

- Amedia støtter behovet for å pause strømming ved AI-kameraer fra aldersbestemte klasser, og mener det er en klok beslutning. Å dekke norsk idrett - i hele landet - er en viktig del av samfunnsoppdraget til Amedias aviser. Med introduksjon av ny teknologi er det særlig viktig at produksjonen skjer innenfor trygge og tillitsfulle rammer, sier Anders Opdahl, konsernsjef i Amedia. 

 

Kontaktpersoner:

Lars Hojem Kvam, leder for medier og kommunikasjon i Norges Håndballforbund, Mob: 913 78 430

Ottar Eide, Generalsekretær i Norges ishockeyforbund, Mob: 982 20 006 

Gro Tvedt Anderssen, Kommunikasjonsdirektør i Norges Fotballforbund, Mob: 97727217

Espen Andrè Johansen, Generalsekretær i Norges Basketballforbund, mobil 458 76 123

Tomas Jonsson, Generalsekretær i Norges Bandyforbund, Mob: 906 43 566

Kristian Gjerstadberget, Generalsekretær i Norges Volleyballforbund, Mon: 95 97 01 97