Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Høringsutkast hovedterminlisten 2023-24
NBBF InkluBasket Kongsberg instruktør.jpg

Høringsutkast hovedterminlisten 2023-24

Foran hver sesong utarbeider NBBF en hovedterminliste som legger føringer for når aktiviteten skal finne sted. Dette for å unngå at større arrangement kolliderer og bedre ivareta spillere, dommere, trenere og klubbene.

På styremøtet 03.12.2022 skal forbundsstyret vedta hovedterminlisten for 2023-24-sesongen.  

Har du kommentarer til dette forslaget, kan du sende epost til Brent Hackman på brent.hackman@basket.no 

Høringsfrist torsdag 24.11 kl 1600 

 

Her finner du høringsdokumentet 

 

Private arrangement og utenlandsturneringer 

Hvis din klubb tenker på å arrangere en turnering i løpet av sesongen 2023/24, ber vi om at dette meldes inn til NBBF per e-post til Brent Hackman. Dette er forankret i kampreglementet kapittel 4.  

Klubber som skal delta i turneringer utenfor Norge skal også søke om dette, på samme måte som når man søker om arrangement. 

Søknad om dette sendes Brent Hackman, brent.hackman@basket.no