GodJul.pogGS.png

God jul!

En god jul ønskes alle i norsk basketball fra generalsekretær og president i Norges Basketballforbund!

Kjære basketvenner,

Tusen takk for et fantastisk år, et 2022 som har gitt oss mye vi kan glede oss over og være stolte av!

I 2022 har vi opplevd en medlemsvekst som nok en gang gjør oss til Norges hurtigst voksende lagidrett i Norge, og de siste seks årene har vi hatt en kontinuerlig medlemsvekst på over sytti prosent.

Vi får mange spørsmål om hva som gjør at vi har denne veksten, og den viktigste faktoren er våre klubber og de fantastiske menneskene som står bak disse! De flotte klubbmiljøene, bygget på frivillig innsats, har bidratt til at vi har rekruttert og ivaretatt barn og unge på en usedvanlig god måte til tross for at det å vokse også byr på kapasitetsutfordringer.

Tusen takk til alle dere frivillige som sto stødig i pandemien og som har sett fremover mot bedre tider. Uten dere blir det rett og slett ingen aktivitet!

Stor vekst kan gi voksesmerter. Vi har det siste året blant annet fått kjenne på ventelister i klubbene, en presset hallkapasitet som har blitt enda mer presset og vi skriker etter flere dommere til å kunne dømme det sterkt økende antall kamper. Dette er utfordringer som vi sammen som et basketkollektiv skal klare å løse på både kort og lang sikt, og vi får bruke som en motivasjonspille at smerten av suksess er atskillig bedre å tygge på enn smerten av det motsatte! Men likefult må vi berømme de herlige medlemmene i basketfamilien vår, så vel ledere som dommere, trenere og ikke minst spillere, som står støtt i disse utfordringene og går på med krum rygg. BRAVO! 

Tilbake i 2020 tok vi sammen et valg om EM-satsning for senior menn, og den satsningen har gitt oss mye! Vi har skapt basketfest i Haukelandshallen ved flere anledninger og vi satte publikumsrekord i Jordal Amfi. Mer enn 4500 feststemte basketvenner skapte magiske øyeblikk i storstuen til våre ishockeyvenner, og da er det gøy at det er basketball som eier rekorden der. Kanskje klarer vi på sikt å få overtalt Oslo Kommune til et vedtak om innkjøp investering av utstyr som vil kunne gjøre arenaen til en flerbruksarena, også når det er is der. Tusen takk også til den herlige gjengen på landslaget, som oppriktig ønsker å bidra for å løfte norsk basket på sin måte, også utenfor banen! Disse forbildene gjør oss stolte! 

Offisielle landskamper på norsk parkett kommet for å bli, og vi har også vedtatt at kvinnelaget skal ut i det samme løpet så snart dette er sportslig rustet til det. Og det er det bare et spørsmål om tid!

Organisatorisk har vi styrket oss på drift og etablert et team som arbeider på tvers av regionene for å sikre aktiviteten for barn og unge i alle regioner. I all gleden med publikumsrekorder og økt mediesynlighet er det aktivitetene for barn, unge og øvrig bredde det aller viktigste som vi holder på med. Det er her vi skaper fremtiden, og det er her vi skaper norsk idretts visjon, nemlig «Idrettsglede for alle». Fokuset videre i 2023 vil være å gi et så godttilbud på breddesiden som mulig, et bredt og unisont aktivitetstilbud som lar det skinne gjennom at basketball, ja, det er «mer enn en idrett».

I 2022 har vi også fått hedret to av våre flotteste medlemmer i basketfamilien, nemlig Ståle Frey og Arild Buen, som har mottatt forbundets øverste utmerkelse, NBBFs Hederstegn. Begge to har viet mesteparten av livet sitt til denne herlige idretten, og uselvisk bidratt positivt til å utvikle denne. Tusen takk til Arild & Ståle, som er som «vandrende institusjoner» i den norske basketfamilien å regne. De er viktige symboler på all den kraften som er i frivilligheten i norsk basket og hva den kan utrette!

Med det ønsker vi alle i den flotte basketfamilien vår, i stor takknemlighet for det som dere har bidratt med i 2022, en fantastisk Jul og et herlig, fremgangsrikt og Godt Nytt År!

 

Beste julehilsen fra

 

Jan Hendrik Parmann                    Espen A. Johansen
President NBBF                             Generalsekretær NBBF