Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Fra pilotprosjekt til forlenget samarbeid
Generalsekretær Espen A. Johansen (t.v) og Mihail Mihaylov (t.h)
Generalsekretær Espen A. Johansen (t.v) og Mihail Mihaylov (t.h)

Fra pilotprosjekt til forlenget samarbeid

TikToker Mihail Mihaylov er engasjert frem til høsten 2024 for å fortsette å sette fokus på anleggssituasjonen rundt om i landet, og for å skape lavterskel 3x3 aktivitet.

NBBFs arbeid med anlegg inkluderer også utebaner og nærmiljøanlegg, i prosjektet blir det satt fokus på de mange nedslitte banene rundt om i landet.

Mihail vil bruke NBBFs TikTok kanal til å vise frem arbeide på utebanene og invitere til turneringer etter endt «oppussing». I tillegg vil det inviteres til åpne turneringer, med fokus på lavterskelaktivitet rundt om i landet.

Dette prosjektet er eid av NBBF og går i perioden november 2022 – august 2024.

 

Kort beskrivelse av prosjektet:

  • Kartlegging og oppussing av utebaner i Norge
  • Promotering av aktivitet på utebaner i Norge på NBBFs TikTok
  • Gjennomføring av lavterskelaktivitet – publiseringer på NBBFs TikTok
  • Inkludere lokal klubb der det er mulig
  • Dekke Streetbasket Festivalen og NM-veka på NBBFs TikTok
  • Skape økt følgerskare på NBBFs TikTok
  • Periode november 2022 – august 2024

 

Følg norsk basketball på TikTok: https://www.tiktok.com/@basketnorge