Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / FIBA Europe Coaching Certificate (FECC) 2023-2025
Oversikt over FECC forløpet, som er FIBA Europe sin høyeste utdanning for ungdomstrenere
Oversikt over FECC forløpet, som er FIBA Europe sin høyeste utdanning for ungdomstrenere

FIBA Europe Coaching Certificate (FECC) 2023-2025

Nå er det mulig å søke om å bli opptatt på FIBA Europe sin internasjonale trenerutdanning for ungdomstrenere. Frist for søknad til NBBF, som nominerer de endelige kandidater til FIBA, er 5. januar 2023.

FIBA Europe har nå annonsert etter kandidater til 9. utgave av sin internasjonale trenerutdanning for ungdomstrenere, FIBA Europe Coaching Certificate (FECC). 

 

Programmet består av 3 obligatoriske samlinger og obligatoriske hjemmeoppgaver:

 • De siste 7 dagene av FIBA U16 European Championship i 2023
 • De siste 7 dagene av FIBA U18 European Championship i 2024
 • De siste 7 dagene av FIBA U20 European Championship i 2025
 • Mellom hver runde skal det leveres en obligatorisk hjemmeoppgave

 

Al undervisning, forberedelse og oppgaveskriving foregår på engelsk. Aktuell kandidat må derfor beherske engelsk på et godt nivå både skriftligt og muntligt.

 

Mer info om programmet finner du i den offisielle invitasjon, som du finner lengre nede på siden. 

 

Frist for å søke NBBF om å bli nominert er 5. januar 2023. Send e-post med relevant CV til NBBF ved kurs- og utdanningsansvarlig Kevin Juhl-Thomsen (kevin.juhl-thomsen@basket.no).

 

 

Krav til deltakelse

 • Kandidaten gjør seg tilgjengelig til fremtidige landslagsoppdrag, webinarer, clinics og kursvirksomhet.
 • Fagstoff, presentasjoner etc. som deltakerne mottar på FECC deles med NBBF.
 • Innleveringsoppgaver og avsluttende eksamen deles med NBBF. NBBF vil kunne vurdere å bruke besvarelser som ressurs i egen utdanning.
 • Alle tre obligatoriske samlinger skal gjennomføres. Ved frafall må deltakere selv stå ansvarlig for kostnader.

 

Grunnlag for vurdering

Det er forbundsstyret som nominerer de endelige kandidater til FIBA Europe og sportssjef Brent Hackman som sender den endelige søknad videre til FIBA Europe.

 

- Forkunnskap er godkjent trener 3 utdanning

- Kandidater til oppdrag som hovedtrener på Norges aldersbestemte landslag

- Kandidater skal vært involvert i regions- eller landslagsprogram

- Kandidater skal være aktiv kurslærer på NBBFs trenerkurs

- Sportsjefen innstiller til forbundsstyre som velger ut endelig kandidat

 

Vær oppmerksom på, at det er mulig for nåværende landslagstrenere å søke, men de vil sannsynligvis være opptatt med egne forberedelser til egne mesterskap og dermed ikke kunne følge undervisningen i den grad det er påkrevd for å få godkjent deltagelse. Eventuell konflikt skal avklares med sportssjef forut for søknad.

 

 

Tidslinje

5. januar 2023 – Søknadsfrist til NBBF

10. januar 2023 – Søknader og innstillling sendes til sportssjef

13. januar 2023 – Sportssjefen innstiller endelig kandidat(er) til forbundsstyret

22. januar 2023 – FECC kandidater vedtak forbundsstyret

28.februar 2023 – Frist for innsendelse av søknaden til FIBA

Medio mars 2023 – FIBA annonserer deltakere

 

Økonomi

NBBF gir økonomisk støtte. For alle tre år deles utgifter slik:

 • NBBF dekker påmeldingsgebyr
 • NBBF dekker kost og losji direkte til FIBA 
 • Deltaker betaler reise, samt lokal transport og mat utover det som FIBA tilbyr.

 

Relevante dokumenter

 1. Den offisielle invitasjon fra FIBA
 2. Søknadsskjema til FIBA
 3. Vilkår og regler
 4. FECC 2023-2025 grafisk oversikt
 5. FECC historisk oversikt

 

 

Tidligere deltagere på FECC fra Norge

Ståle Frey (2009)

Kalle Ossiannilsson (2011)

Mathias Eckhoff (2011)

Geir Bangstad (2011)

Brent Hackman (2015)

Baard Stoller (2015)

Henning Bergh (2018)

Gunnar Nesbø (2022)

Kevin Juhl-Thomsen (2021-2023) - pågår

Ellen Hamremoen (2021-2023) - pågår

 

 

Hvis du har spørsmål til utdanningen eller søknadsprosessen, så kan du ta kontakt til: 

 

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sportssjef

Landslag, landskamper, sportslig utvikling og dispensasjonssaker.