Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Bedre klubb er en god start på klubbutviklingen – bli en bedre klubb!
Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Bedre klubb er en god start på klubbutviklingen – bli en bedre klubb!

Bedre klubb er en enkel form for klubbutvikling! Klubbens styre besvarer en enkelt spørreundersøkelse uten videre forpliktelser, men som gir inspirasjon og retning for videre arbeid.

Bedre klubb er et verktøy laget av Norges Idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å videreutvikle idrettslag og klubber! Idrettslaget/klubbens ledere fullfører en enkel spørreundersøkelse og får en rapport og oversikt over klubbens styrker og svakheter. Bedre klubb er den letteste måten å bli en bedre klubb på! Å gjennomføre Bedre Klubb medfører ikke videre forpliktelser om kursing eller annet. Resultatet fra undersøkelsen er kun til eget bruk internt i idretteslaget. Dette er et enkelt og effektivt verktøy for idrettslagets arbeidet med utvikling av eget idrettslag/klubb. 

 

Bedre Klubb er et satsningsområde for NBBF fremover og vi oppfordrer på det sterkeste at alle klubber gjennomfører denne spørreundersøkelsen. Klubben vil gjennom undersøkelsen få innsikt i NBBFs anbefaling for effektiv og god klubbdrift. Gjennom å besvare spørsmålene som er utarbeidet ut fra gjeldene lovverk og verdiene til NBBF, vil klubben få en pekepinn på hva de kan prioritere i arbeidet fremover. 

 

Vi oppfordrer alle klubber å gjennomføre Bedre Klubb. NBBF får tilgang til klubbenes besvarelser og benytter dataene til utvikling av verktøy, for å bistå og effektivisere klubbene i deres daglige drift.

 

Følg lenken og ta stegene mot å bli en bedre klubb. Bedre Klubb (idrettsforbundet.no)

 

Bruk også muligheten til å følge opp at deres klubb er en godkjent klubb! Trykk her for å se kriteriene for Godkjent klubb i Norges Basketballforbund.

Sivert Røseid
Sivert Røseid
Utviklingskonsulent Region

Kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kurs/utdannning, drift, klubbutvikling, NBBFSHOP og Diadoraavtalen.