Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Årets Trenerpriser og Klubbpriser
Tomas Johansen fra Hønefoss BBK ble årets klubbleder 2020 og fikk tildelt prisen av 1. visepresident Tor Christian Bakken under Det Store Klubbmøtet 2021.
Tomas Johansen fra Hønefoss BBK ble årets klubbleder 2020 og fikk tildelt prisen av 1. visepresident Tor Christian Bakken under Det Store Klubbmøtet 2021.

Årets Trenerpriser og Klubbpriser

Årets priser deles ut under Baskethelgen 3. - 4. september 2022 basert på nominasjoner fra miljøet.

Baskethelgen blir arrangert 3.- 4. september i Oslo og inneholder Den Store Trenerhelgen, Det Store Klubbmøtet og Elitedommersamlingen. Under middagen lørdag kveld vil det bli delt ut Årets Trenerpriser og Årets Klubbpriser. 

NBBF ønsker innspill fra miljøet til aktuelle kandidater og klubber til Årets Trener- og Klubbpriser. Årets vekstpris og jentepris blir tildelt ut fra samordnet rapportering, mens de resterende prisene blir tildelt av en styrevedtatt jury. Hvert år opprettes det en representativ jury for de to kategoriene, bestående av representanter fra klubbene. Frist for å nominere kandidater er 24. august 2021.

Nominasjoner til årets priser gjøres via denne lenken

 

Følgende priser vil bli delt ut under Baskethelgen 2022:

Årets Trenertalent 

Her ser vi etter trenertalenter som i kraft av sitt virke har dokumentert en sannsynlig fremtid som norsk topptrener. For å bli vurdert i denne kategorien må man ikke ha passert 30 år. 

 

Årets unge leder

Tildeles en person i alderen 15 – 26 år, som er en god representant for ungdommene og utfører målrettet arbeid i sitt miljø. Lederen jobber for et inkluderende og sosialt miljø, og er aktivt med på å skape økt aktivitet og rekruttering. Lederen har gjerne en rolle som ungdomsrepresentant eller lignende verv i et klubbstyre. Som årets unge leder, har vedkommende vist engasjement og pågangsmot i sitt arbeid. Lederen er flink til å engasjere og se de som er rundt seg, har god organisasjonsinnsikt og evne til å ta ansvar.

 

Årets Topptrener 

Prisen skal gå til en trener med dokumenterte resultater på elitenivå (klubblag eller landslag). 

 

Årets klubbleder 

Tildeles den klubblederen som har vist utholdenhet og målrettethet i sitt arbeid over tid. Vi er her ute etter en klubbleder som har jobbet systematisk, som har klart å få med seg «de andre» i et planmessig strategisk arbeid, som kan vise resultater i medlemsutvikling og trivsel (synkende frafall) i «sin» klubb.

 

Årets ildsjel

Tildeles en person uansett posisjon i klubben, som har gjort en betydelig innsats for sin klubb og nærmiljø. Prisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse til en person som har vist et stort engasjement og innsats for basketball over mange år, og som bidrar til at klubben «får en enklere» hverdag.

 

Årets Trenerentusiast 

Ikke alle trenere er like profilerte nasjonalt, men mange legger likevel ned en betydelig innsats som er helt avgjørende for basketball lokalt. Disse hedres under kategorien «Årets Trenerentusiast». 

 

Årets nettpris 

Tildeles den klubben som er best på hjemmeside og sosiale medier. (Fra 2016-2018 var prisen kun for klubber i nasjonal serie, fra 2019 gjelder prisen for alle klubber tilknyttet NBBF.)

 

Årets vekstpris

Tildeles den klubben som har økt mest i medlemsmasse fra 2020-2021. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering, idrettens rapporteringssystem.

 

Årets jentepris

Tildeles den klubben som har størst vekst i antall jentespillere under 20 år fra 2020-2021. Tallene hentes ut fra samordnet rapportering. 

 

Tidligere vinner av Årets Klubbpriser finner du her