Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Ammerud ilagt bot
NBBF Basketballs-Molten-Hoop01.jpg

Ammerud ilagt bot

Ammerud Basket er blitt bøtelagt for brudd på overgangsbestemmelsene i forbindelse med overgang i BLNO.
I forbindelse med en overgang for spiller i BLNO Menn fra Oppsal Basket til Ammerud Basket, er Ammerud Basket blitt idømt en bot pålydende kr 5.000 for brudd på meldeplikten til avgivende klubb. Denne begrensingen er beskrevet i NBBFs overgangsreglement, og er på folkemunne kalt "fiskeparagrafen".

Hele dommen, med dens vurderinger, kan leses i Sanksjonskomiteens protokoll 2022-07
 
Ammerud Basket kan, jmf. NBBFs protest og appellreglement, appellere vedtaket.

 
Sanksjonskomiteen bemerker dette i vurderinen av saken:

Manglende melding til avgivende klubb er et gjentakende problem i Norsk Basket og sanksjonskomiteen finner det nødvendig å ilegge bot som er stor nok til å virke forebyggende for fremtidige hendelser. Sanksjonskomiteen anser det også det som skjerpende at bruddet er skjedd på elitenivå og av en klubb som har vært i eliteserien i en årrekke. Klubben skal være godt kjent med regelverket. At klubben drives av frivillige er ikke formidlende omstendighet.