Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Alle Med del 2
idrettsglede1_FotoEirikFørde.jpg

Alle Med del 2

NBBF ønsker å gi alle mulighet til å delta i organisert basketballaktivitet. NBBF åpner dermed en søknadsportal for spillere som opplever økonomi som barriere. I år kan klubber søke om støtte til forskjellige utlegg for sine spillere. Tilskuddsordningen heter ¨Alle Med¨og vi åpner nå andre søknadsrunde.

¨Alle Med¨ er en av flere tilskuddsordninger som NBBF tilbyr. Dere kan finne flere tilskuddsordninger her.

Det er den enkeltes klubb som søker på vegne av spilleren, og som dermed også står ansvarlig for søknaden. Ønsker klubben å søke for flere spillere kan de sende en samlet søknad med spesifikk informasjon om antall spillere og fordeling blant dem. Søknadsportalen finner dere ved å klikke her!

Støtten skal:

  • komme basket til gode.
  • muliggjøre deltakelse for deltager som har økonomiske utfordringer.
  • bidra til å fjerne økonomiske barrierer for deltakelse i organisert idrett.
  • ha en positiv innvirkning på rekruttering til basket.
  • være et positivt bidrag til å oppnå visjonen om en inkluderende idrett.

 

Støtten dekker:

Idrettstøy: Støtte av idrettstøy dekker artikler som shorts, sko, trøye og beskyttelsesutstyr.

Lisens: Alle spillere og dommere* som deltar i organisert basketballaktivitet, skal løse lisens fra og med dagen de fyller 13 år. De som får sin søknad om økonomisk tilskudd innvilget, får dekket lisenskategori U14-U19, dommer* (Valgfri), trener, U13 lisens, rullestol og Senior Øvrig. 

Kontingenter: Kontingenter innebærer treningsavgift, medlemskontingent fra klubb, egenandeler.

Behandlingen av søknadene vil gjøres i 31.12, av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Basketballforbund, og det er NBBFs sentralledd som administrerer ordningen. Vi ber ikke om personoppplysninger, alle søknader behandles konfidensielt, og innkomne data vil bli slettet umiddelbart etter at søknadene er behandlet.

Sivert Røseid
Sivert Røseid
Utviklingskonsulent Region

Kampoppsett, dommeroppsett, EasyBasket, kurs/utdannning, drift, klubbutvikling, NBBFSHOP og Diadoraavtalen.