Norges Basketballforbund / Nyheter / 2022 / Alle Med Landslag
NBBF Stian Mjøs Landslag Menn.jpg

Alle Med Landslag

NBBF ønsker å gi alle mulighet til å delta i organisert basketballaktivitet. NBBF åpner dermed en søknadsportal for LL spillere som opplever økonomi som barriere.

I år kan du søke om støtte til egenandeler. Tilskuddsordningen heter   ̈Alle Med -LL ̈. ¨Alle Med -LL ̈ er en av flere tilskuddsordninger som NBBF tilbyr. Dere kan finne flere tilskuddsordninger her. Tilskuddsordninger (basket.no)

Søknadsportalen finner dere ved å klikke her: https://surveys.enalyzer.com?pid=h5s5bm58

Støtten skal:

  • komme LL spillere til gode.
  • muliggjøre deltakelse for deltager som har økonomiske utfordringer.
  • bidra til å fjerne økonomiske barrierer for deltakelse
  • være et positivt bidrag til å oppnå visjonen om en inkluderende idrett.

Støtten dekker:

  • Egenandeler i forbindelse med LL

Søknadsfrist er innen 06.01.2023. Behandlingen av søknadene vil gjøres i uke 2, av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Basketballforbund, og det er NBBFs sentralledd som administrerer ordningen. Vi ber ikke om personopplysninger, alle søknader behandles konfidensielt, og innkomne data vil bli slettet umiddelbart etter at søknadene er behandlet.

Hvis det er noen LL spillere som har behov for utsettelse av betaling av egenandeler så er det bare å ta kontakt med hanne@basket.no. NBBF ønsker dere alle en riktig fin jul og et godt nytt år! Med vennlig hilsen Norges Basketballforbund 

Hanne Funder
Hanne Funder
Økonomisjef