Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Velkommen tilbake til idretten!
tilbake-til-idretten_kampanjelogo_rgb.png

Velkommen tilbake til idretten!

I september går startskuddet for NIFs kampanje #tilbaketilidretten. Kampanjen settes i gang for å få medlemstallene i norsk idrett tilbake på 2019-nivå i løpet av 2022. Derfor trengs en stor mobilisering fra hele idretts-Norge, for å engasjere og verve nye medlemmer både blant frivillige og utøvere.

Kampanjen vil startes offisielt 1. september. NIF har allerede satt i gang en teaser med en film som ruller i sosiale medier. Den er delt av NBBF.

NIF har poengtert tydelig at kampanjen ikke skal være en digital delingskampanje. Det er ikke nok å dele innleggene i sosiale medier eller lenke til NIFs eller særforbundets saker om den. Målet er aktivitet! Hensikten er å skape arrangementer som samler folk.

Hold av 25.september!
Lørdag 25. september er satt av som en hoveddag for kampanjen. Her oppfordres idrettslagene til å lage arrangementer og invitere frivillige, publikum, politikere mm. Denne datoen vil trolig sammenfalle med seriestart for mange av våre klubber, og dette vil være en naturlig dag å markere det på.

NIF er imidlertid opptatt av at markeringen og aktiviteten fortsetter også etter dette, og at klubbene sørger for gode arrangementer i uke 40 og 41 også. Det finnes veiledere og tips til hva idrettslagene kan gjøre på deres kampanjesider.

Det NIF og NBBF ønsker fra klubbene er at de:

•            Planlegger aktivitet for 25. september, og ukene som følger. Aktiviteten skal ha som mål å lokke nye utøvere og frivillige til idrettslaget.
•            Inviterer interessenter som idrettsråd, politikere og andre relevante personer til å bli med.
•            Deler NIFs og NBBFs innlegg knyttet til kampanjen.
•            Bruker emneknaggen #tilbaketilidretten i innlegg i sosiale medier i ukene fra nå og gjennom uke 41.
•            Bruker verktøy og tips på NIFs temasider for kampanjen til å lage gode arrangementer.

Her finner du også maler som er skreddersydd for Norges Basketballforbund. Disse kan brukes til ulike typer materiell og publiseringer. Du kan her også legge til din egen klubbs logo.  


NBBF ønsker oppslutning fra klubbene
Generalsekretær i NBBF, Espen A. Johansen, understreker viktigheten av at norske basketballklubber deltar i kampanjen. – Å være med og hjelpe til med å få medlemsvekst i idretts-Norge er noe alle idrettslag i alle grener bør være opptatt av etter alle avbrekkene vi har fått på grunn av Covid-19. Levende idrettsmiljøer trengs, og det er viktig både for lokalsamfunnene og for sporten vår at norske basketballklubber er med i kampanjen, sier han.