Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / NBBF med nytt ungdomsutvalg
Foto: Tim Mossholder
Foto: Tim Mossholder

NBBF med nytt ungdomsutvalg

Norges Basketballforbund oppretter et ungdomsutvalg som skal legge til rette for rekruttering av unge til både verv og aktivitet i norsk basketball. Basketballpresident Jan Hendrik Parmann hilser utvalget velkommen som en viktig arena for å rekruttere fremtidens ledere.

24. februar ble ungdomsutvalgets håndbok og sammensetning vedtatt av Forbundsstyret. Ved å stimulere til frivillig aktivitet blant unge, legge til rette for unges utvikling i funksjoner og verv i basket-Norge. Det skal også bevare unges idrettsgledeøke mestringsfølelsen blant utøverne, og være et faglig organ for ungdom. Utvalget skal også fungere som bindeledd mellom forbundsstyret, administrasjon og ungdom samt legge til rette for idrettsglede for alle og motvirke frafall blant unge i norsk basket. 

Ungdomsutvalget består av: 
Kristine Skorpen (Leder), Forbundsstyret /Asker BC 
Etienne Nasser Aspevik, Bøler Basket 
Sebastian Haug, Arendal Titans 
Selma Lovise Holm, Ulriken Eagles 
Thomas Moen Solem, Frøya Basket 

President i NBBF, Jan Hendrik Parmann, er henrykt over at Ungdomsutvalget nå er en realitet, og forsikrer om at utvalget skal få en aktiv stemme i styringen av norsk basket. – «En av våre viktigste grupper er nettopp ungdom, og denne delen av basketfamilien representerer jo også fremtiden til norsk basket og ikke minst videre vekst. Når vi samtidig vet at det er nettopp i ungdomsperioden at organisert idrett generelt opplever det største frafallet, så tør jeg å påstå at ungdomsutvalgets perspektiver bør anerkjennes som et kritisk viktig organ for norsk basket, sier Parmann. – Og hvem vet? Du skal ikke se bort fra at det er nettopp fra en start i ungdomsutvalget at den neste basket- eller idrettspresidenten kommer fra. For dette er også en viktig rekrutteringsarena for fremtidens idrettsledere», tilføyer presidenten, som samtidig ser frem til å engasjere seg i, og samarbeide med, NBBFs nye ungdomsutvalg.