Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Styreleder i Region Øst trekker seg
marie.jpg

Styreleder i Region Øst trekker seg

Styreleder i Region Øst, Marie Lyslid, har valgt å trekke seg fra sitt verv. Det skyldes private forhold. Nestleder Magne Flaskerud går også av. Basketpresident Jan Hendrik Parmann er full av lovord om Lyslids innsats.

Styreleder i Region Øst, Marie Lyslid, trekker seg fra sitt verv av private grunner. Lyslid har gjort en enestående innsats for norsk basketball gjennom en årrekke, og uten innsatsen til slike som henne ville ikke idretts-Norge kunne gå rundt. Norges Basketballforbund takker Marie Lyslid for arbeidet hun har lagt ned.

Et nytt styre blir valgt på ekstraordinært ting 14. september. Frem til det vil styret se slik ut:
Ingri Beck Reithaug (Centrum Tigers IF) Leder.
Till Schrader (Drammen BBK) Nestleder.
Sturla Sand (Nordberg Basket) Medlem.
Atle Bøckmann (Sandvika BBK) Medlem.
Even Mathilassi Lien (Hønefoss BBK) Medlem (opprykk fra vara).
Anders Klemmetsby (TNT Towers) Medlem (opprykk fra vara).

President i NBBF, Jan Hendrik Parmann, takker Marie Lyslid for hennes stødige hånd på rattet for Region Øst, helt siden før sammenslåingene av basketballkretsene, da de begge var kretslederkolleger. - Marie Lyslid har alltid kjempet klubbenes sak med brask og bram, og alltid satt klubbene først. Den medlemsveksten og utviklingen som regionen har vært gjenstand for på hennes vakt er noe som alltid vil stå ved hennes navn, skryter Parmann av Lyslids utrettelige innsats for regionen i over et tiår.