Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Norges Basketballforbund søker ny utviklingskonsulent
basketiskolen.jpg

Norges Basketballforbund søker ny utviklingskonsulent

Vi søker deg som brenner for idrett og som vil jobbe for at basketball fortsetter å vokse i Norge, ved direkte kontakt med miljøet og aktivitetsrettet arbeid, primært regionalt og rettet mot barn (6-12år), ungdom (13-19år), samt bredde.

 

Norges basketballforbund organiserer basketball i Norge. Gjennom 165 klubber med over 14600 medlemmer, tilbyr vi basketball innenfor områdene para, 5V5, 3X3, EasyBasket og STAR.

Vi søker etter en person til stillingen som utviklingskonsulent region, stillingen er en prosjektstilling ut 2023. Personen vi søker etter må kunne bidra både selvstendig og i team, være endringsvillig og trigges av å måtte håndterer mange arbeidsoppgaver på samme tid.

 

Les stillingsutlysningen her: Utviklingskonsulent region.pdf

Søknadsfrist er 31.desember 

 

Hovedarbeidsområder vil være:

 • Sammen med NBBF sentralt og NBBF region imøtekomme de krav som Norges Idrettsforbund setter for post 3 tildeling årlig.
 • Koordinere og utføre aktivitetsrettet arbeid, primært regionalt og rettet mot barn (6-12år), ungdom (13-19år) samt bredde.
 • Ivareta NBBFs og norsk idretts verdigrunnlag og verdiarbeid:
  • Arbeide med idrettens barnerettigheter og bestemmelser, retningslinjer for ungdomsidrett og paraidrett.
  • Bistå i arbeidet med å senke økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse.
  • Arbeide med NBBFs prosjekter omhandlende samfunnsansvar, inkludering og mangfold.
 • Være en del av NBBFs driftsavdeling.
 • Bidra til god klubbutvikling regionalt, ihht. NBBFs klubbutviklingsplan og prosjekter.
 • Legge til rette for gjennomføring og utvikling av EasyBasket i region.
 • Legge til rette for gjennomføring og utvikling av 3X3.
 • Legge til rette for gjennomføring av kompetansehevende tiltak i region.
 • Bidra i prosjekter og arbeidsoppgaver ledet av NBBF sentralt, primært rettet mot region.
 • Publiseringer på digitale plattformer ihht. NBBFs kommunikasjonsplan.

 

 

*Søknader og CVer benyttes bare til formålet, som er å vurderes opp imot gjeldene stilling. Alle søknader unntatt til den som blir ansatt slettes fra våre systemer.

Dokumentasjonen som sendes inn skal ikke inneholde personnummer, bare fødselsdato.

Ved spørsmål knyttet til personvern og GDPR kan generalsekretær Espen A. Johansen kontaktes - espen.johansen@basket.no - tlf. 458 76 123