Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Norges Basketballforbund blir Regnbuefyrtårn
Regnbuefyrtårn_Linda Heggen.jpg

Norges Basketballforbund blir Regnbuefyrtårn

Norges Basketballforbund påbegynner som første særforbund i Norge prosessen med å bli sertifisert som Regnbuefyrtårn. Dette gjøres sammen med Skeiv kunnskap som er kompetansehevingsprogrammet til FRI Oslo og Viken, og sertifiseringen gjøres i samarbeid med Rosa kompetanse.

Sertifisering som Regnbuefyrtårn krever at de ansatte i organisasjonen gjennomgår kursing innen seks ulike kompetansemål. Organisasjonen skal også utarbeide en plan som skal godkjennes av Skeiv kunnskap. Arbeidsplassen skal også ha en arbeidsgruppe som jobber aktivt med dette.

Kurset de ansatte går gjennom vil berøre lovverk, identitetsbegreper, levekår og knagger for å lage mer inkluderende arbeidsplasser. Arbeidet vil gå over noen hektiske uker på vårparten 2021 og forhåpentlig vil kursingen være gjennomført før sommeren.

Økt bevissthet og oppmerksomhet
- For NBBF er det viktig å følge opp våre ord og verdier med handling. Norsk basketball skal være inkluderende, og det begynner med oss som arbeider med norsk basketball fra dag til dag, sier generalsekretær i NBBF Silje Særheim. - Kurset og sertifiseringen kan forhåpentlig gjøre oss mer oppmerksomme på våre egne holdninger, tankemønstre, fordommer og normer. Det kan hjelpe oss til å unngå å sette folk i ubehagelige situasjoner uten å en gang være klar over det selv. Jeg er også stolt over at vi er det første særforbundet i Norge som gjør dette, avslutter Særheim

Sportssjef i NBBF Brent Hackman er forventningsfull. – Dette vil bidra til å vise at vi er inkluderende. Vi har allerede mangfold i medlemsmassen, men dette viser at vi ønsker å bli bedre. Dette harmonerer med våre verdier og vårt holdningsskapende arbeid. Dette er virkelig å etterleve «Basketball – mer enn en idrett», avslutter han.


Handler først og fremst om normer
Utdanningskonsulent Kevin Juhl-Thomsen er også fornøyd med at forbundet har påbegynt prosessen. – Dette er artig og spennende. Å være inkluderende er en vesentlig verdi i norsk basket. Ansatte må gå opp løypa og være gode eksempler. Dette handler mer normer mer enn seksualitet. Så vi kan og må hele tiden lære og bli bedre. Vi har ansvar for hvordan i praksis utøver normer som er ikke-uttalte og skadelige. Dette styrker norsk basketball men også oss som kollegium, sier Kevin.


Det er utrolig flott at Norges Basketballforbund har satt i gang med arbeidet for å bli Regnbuefyrtårn som første særforbund i Norge, sier faglig leder i Skeiv kunnskap, Hanna Christophersen.- Et samlet kompetanseløft med alle ansatte, hvor dere bruker tid på å reflektere og diskutere normer som preger organisasjonen, vil legge et godt grunnlag for at organisasjonen kan jobbe langsiktig og systematisk med mangfold og likestilling. Det sender et tydelig signal om at NBBF tar kjønns- og seksualitetsmangfold på alvor og skal være et forbund for alle.