Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / NM for U16 og U19 avlyst
NM.jpg

NM for U16 og U19 avlyst

Det er med tungt hjerte et enstemmig styre i Norges Basketballforbund har sett seg nødt til å avlyse sluttspillene i NM U16 og U19 for annet år på rad. Hensynet til deltagende lag, arrangører, dommere og andre involverte gjorde at en beslutning måtte fattes nå, og den måtte baseres på gjeldende smittevernregler. Dermed hadde i realiteten ikke styret noe valg. Styret har også lagt vekt på at det ikke har vært mulig å arrangere noen form for kvalifisering til disse sluttspillene.

Styret vurderte muligheten av å utsette sluttspillene til høsten, men kom til at arrangementer knyttet til sesongen 2020/21 må være gjennomført innen sesongslutt 30. juni, mens lagene fortsatt består av spillere som er spilleberettiget for de respektive klubber denne sesongen. Etter sommerferien bytter mange spillere i aldersbestemte klasser klubb på grunn av skolegang, studier, militærtjeneste o.l., og lagene er ikke lenger intakt.

 

I den foreliggende situasjonen ser styret det som viktig å gi et best mulig tilbud til flest mulig innenfor rammen av de nasjonale smittevernsreglene. Styret vil derfor oppfordre regionene til å arrangere lokalt seriespill så snart reglene tillater dette.»