Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / NBBF lyser ut stillingen som generalsekretær
stilling ledig.jpg

NBBF lyser ut stillingen som generalsekretær

Er du vår nye generalsekretær, som kan videreføre og løfte Norges raskest voksende lagidrett til den plassen på det norske idrettskartet som verdens nest største idrett fortjener?

Stillingsutlysning - Generalsekretær

Norges Basketballforbund (NBBF), stiftet i 1968, er en medlemsorganisasjon som organiserer og utvikler basketballidretten i Norge, og er et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund, FIBA og IWBF. NBBF har i dag over 14.600 aktive medlemmer fordelt på 160 klubber, og er den lagidretten med størst vekst i Norge. Hver sesong arrangerer NBBF over 6000 kamper i sine fem regioner, organiserer aktiviteter for 8 landslag og forestår en rekke andre turneringer, arrangementer og utviklingsprosjekter i forbindelse med idretten. I tillegg til vanlig basketball, utvikler og organiserer NBBF også 3X3 basketball, STAR-basket for utviklingshemmede og rullestolbasketball. NBBF representerer verdens nest største idrettsgren, og har satt seg klare og ambisiøse utviklings- og vekstmål som det arbeides etter. Norsk baskets visjon er å være «Mer enn en idrett», og grunnverdiene for forbundet er «Inkluderende», «Gøy» og «Målrettet».

Om stillingen

Generalsekretæren er Norges Basketballforbunds øverste administrative leder, og er ansvarlig for forbundets daglige drift og for å iverksette og gjennomføre vedtak og beslutninger som fattes av forbundsstyret og basketballtinget. Generalsekretæren bistår også forbundsstyret i strategisk og idrettspolitisk arbeid, og er et av organisasjonens sentrale ansikter utad. Generalsekretæren leder en stab på 18 ansatte, fordelt mellom hovedkontoret i Oslo og regionene. Generalsekretæren rapporterer til forbundets president.

Vi ser etter en positiv, systematisk og målbevisst lederskikkelse som kan videreføre og videreutvikle de gode trendene som NBBF og norsk basket har vist i de senere årene, slik at norsk basket kan ta nye skritt for å bli en enda mer betydelig idrett i Norge. Det er viktig at generalsekretæren er fremoverlent, ser muligheter der andre ikke gjør det og ikke minst har gjennomføringskraft. Vår generalsekretær skal være en god kommunikator, men også lyttende og inkluderende. Det er viktig å ha egenskaper til å kunne inspirere og skape en felles forståelse med alle forbundets samarbeidspartnere og organisasjonsledd som består av så vel profesjonelle som frivillige. Like fullt er det viktig at generalsekretæren kan drifte og utvikle forbundets kjerneoppgaver på en måte som er forankret i NBBFs og idrettens visjoner, strategier og verdier. Hyppig reiseaktivitet og deltakelse på aktiviteter utenom normalarbeidstid må påregnes.

Vår generalsekretær bør være en person med ledererfaring innenfor organisasjoner, helst med tilknytning til idretten. Vi ser etter en kandidat med høyere utdannelse, men dokumenterte resultater kan gjerne veie opp for dette.

Søknad med cv og referanser sendes på e-post til president@basket.no.

Søknadsfrist: Fredag 1. oktober 2021

Kontaktperson:
Jan Hendrik Parmann (president)
Tlf.: 413 36 366 
E-post: president@basket.no