Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / NBBF lager retningslinjer/veileder for utøvere med kjønnsinkongurens
easy 3.webversjon.jpg

NBBF lager retningslinjer/veileder for utøvere med kjønnsinkongurens

Norges Basketballforbund har i samarbeid med NIF laget retningslinjer for å tilrettelegge for utøvere med kjønnsinkongurens. Retningslinjene skal gjøre at det blir enkelt for disse utøverne å delta i aktivitet, og bidra til at norsk basketball lever etter sine verdier «gøy, målrettet og inkluderende» og visjonen «mer enn en idrett».

Idrettsforbundet ønsker at særforbundene tilrettelegger breddeidretten på en måte som gjør at utøvere kan delta som det kjønn de identifiserer seg som. For eliteidretten gjelder regelverket til IOC, dermed må utøverne følge en litt annen prosedyre om de skal delta her. 

Hensikten har vært å gjøre basketball tilgjengelig for alle som ønsker å delta, sier generalsekretær i Norges Basketballforbund, Silje Særheim. Dette er i tråd med vår visjon om å være mer enn en idrett, fortsetter hun. 

Basketball skal være trygt og inkluderende 
Norges Basketballforbunds retningslinjer legger opp til at utøverne kan styre helt selv hvor mye de ønsker å dele om sin kjønnsinkongurens helt opp til U19-alder, med unntak av deltakelse i NM. Her vil det være nødvendig med informasjon til forbundet, men ikke søknad. Likevel oppfordrer Norges Basketballforbund utøvere med kjønnsinkongurens til å informere forbundet, så de kan bli ivaretatt på best mulig måte. 

For mange utøvere med kjønnsinkongurens har det vært utfordrende å vite hvordan og på hvilke premisser man kan og får delta. Det er dette vi har avklart med disse retningslinjene, sier utviklingskonsulent i Norges Basketballforbund, Kristin Kvalvik. Det er viktig at alle kjenner seg trygge i idretten, og retningslinjer som disse kan hjelpe til med akkurat det, mener hun. 

Gjør det enkelt å delta
Forbundets retningslinjer gir detaljerte instrukser om hvordan utøvere skal forholde seg på seniornivå når de skal delta i konkurranser med det kjønn man identifiserer seg med. Utøvere som på grunn av kjønnsinkongurens bruker legemidler er selv ansvarlige for å innhente medisinsk fritak for legemidler som står på dopinglisten. 
 
Retningslinjene finner du her.