Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Mainmove-fondet
Mainmove mindre.jpg

Mainmove-fondet

Mainmovefondet er øremerkede midler til reisestøtte og utstyr for RSBasketlag tilknyttet klubber som er medlem i NBBF.

Norges Basketballforbund (NBBF) mottar midler til støtte for reise og utstyr for lag gjennom et fond som vår samarbeidspartner Mainmove Sport i samarbeid med NBBF har opprettet.

Midlene er øremerket til reisestøtte og utstyr for RSBasketlag tilknyttet klubber som er medlem i NBBF.

Et lag kan søke om inntil 10.000 NOK i støtte. Støtten kan brukes til å dekke omkostninger ved reise til turneringer i innland og utland, samlinger i regi av forbundet og utstyr til å gjennomføre RSbasket-aktivitet.

 

Hvordan søke:

Klubbens kontaktperson eller lagleder fyller ut søknadskjemaet med informasjon om reisen eller ønsket utstyr, søknadssum (inntil 10.000 NOK), og en enkel plan for hvordan reisen skal dokumenteres (om det er det man søker om).

Dekning av reisen på klubbens FB-gruppe eller nettside er et krav for å få støtte. I tillegg ønsker NBBF et enkelt reisebrev med et par bilder til publisering på våre sider basket.no. Ved søknad om støtte til utstyr ønsker vi bilde og informasjon som viser aktivitet som er skapt på grunn av innkjøp av dette utstyret.

Når søknad er godkjent for støtte blir klubben informert om dette og pengene blir satt av til klubben/gruppen. Støtten blir først overført til klubbens/gruppens konto etter at reisen er gjennomført og reisebrevet eller utstyrsbilde med info er sendt til henriette@basket.no

Tildelingen foregår fortløpende og perioden for å søke støtte gjennom fondet er hele 2021, dvs. 2. del av 20/21-sesongen og 1. del av 21/22-sesongen.

SØK HER

Les mer om vår samarbeidspartner Mainmove Sport her.


Rullestolbasket

Henriette Goksøyr
Henriette Goksøyr
Utviklingskonsulent Vest