Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Irettesettelse til Ullern Basket
basketball i nett.jpg

Irettesettelse til Ullern Basket

Styret i NBBF har vedtatt å rette en skriftlig irettesettelse til Ullern Basket for et bevisst forsøk på å omgå de nedfelte kompetansekravene, og at den kvalitetslinjen som norsk basket har valgt å legge seg på blir motarbeidet.

Ullern Basket søkte i forkant av sesongen 2021/22 om dispensasjon fra de nedfelte kompetansekravene i ligahåndboken for kvinner i forhold til sin daværende hovedtrener Fredrik Blomqvist. Denne søknaden ble avvist, da klubben i forrige sesong allerede hadde fått en utvidet frist til sesongstart 2021/22 til å innfri de gjeldende kompetansekravene. Dette da Fredrik Blomqvist hadde formidlet at han hadde den nødvendige trener-3-kompetansen fra Sverige, men at han ikke klarte å finne papirene sine på dette. Det ble også senere avdekket, og innrømmet fra Blomqvist, at han ikke hadde uttalt seg ærlig om egen kompetanse. Ullern valgte likevel, uten tillatelse, å benytte seg av ham som lagets hovedtrener, også på Ullerns kamper i Firi-ligaen.

Ullern har fått mulighet til å uttale seg i saken, og mener at det kun er en misforståelse at han i noen kamper er oppført som lagleder på kampskjemaet. At han i enkelte kamper også sto oppreist i lagbenkområdet, begrunnet klubben med at Blomqvist angivelig hadde ryggsmerter og fikk lov til dette.

NBBF finner det, også gjennom måten hans fremferd var i lagbenkområdet under de aktuelle kampene, hevet over enhver tvil at det var han som utgjorde rollen som hovedtrener under kampene. Han reiste også med laget på bortekampene. På noen av kampene kan det tydelig ses på filmopptakene hvordan han dirigerer laget, og i time-out’ene var det han som samlet laget rund seg, og kom med sine instruksjoner (blant annet ved å benytte taktikktavlen). Etter kampen var det også Blomqvist som takket motstanderens lagleder for kampen. Ullern hadde heller ikke oppført noen andre som lagleder eller ass. lagleder under kampene som innehar den påkrevde trener-3-kompetansen.

Styret i NBBF ser dette som et bevisst forsøk på å omgå de nedfelte kompetansekravene, og at den kvalitetslinjen som norsk basket har valgt å legge seg på blir motarbeidet. Styret finner det også betenkelig at en trener, som har innrømmet å ha snakket usant om egen kompetanse, fikk fornyet tillit til en oppgave han da heller ikke er kvalifisert til å inneha.

Styret registrerer imidlertid at klubben og den aktuelle treneren i ettertid har avsluttet samarbeidet.

Styret i NBBF har vedtatt å rette en skriftlig irettesettelse til Ullern Basket i forhold til ovenstående. En gjentakelse vil kunne få strengere konsekvenser.