Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Irettesettelse til Fyllingen BBK
basketball i nett.jpg

Irettesettelse til Fyllingen BBK

I forbindelse med kampen i Firi-ligaen for menn den 10. november 2021 mellom Fyllingen og Frøya i Fyllingsdalshallen, gav Fyllingen alle barn og unge under 20 år gratis adgang til kampen. Dog med unntak av Frøyas medlemmer som måtte betale kr 50,- for inngangsbillett.

Disse betingelsene var bekjentgjort på et eget oppslag om billettprisene ved inngangen. Dette har også tidligere blitt praktisert i forbindelse med Fyllingens hjemmekamper.

Fyllingen BBK, ved klubbleder Stein Håkon Nes, har blitt gitt muligheten til å forklare denne praksisen, og begrunner dette med at klubben ønsker å unngå hærverk.

NBBFs formålsparagraf § 1 pkt. 2 beskriver blant annet tydelig at arbeidet i norsk basket skal preges av «likeverd», og at all idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som «idrettsglede» og «fellesskap». Videre er det i ligaens håndbok kap. 1, som er utarbeidet i samarbeid med klubbene i Firi-ligaen, definert en visjon der «klubbene skal være motstandere på banen men samarbeidspartnere av banen». NBBF har også nedfelt egne grunnverdier som «Inkluderende», «Gøy» og «Målrettet», som alle i norsk basket er forpliktet til å evaluere sine handlinger etter. Norges Idrettsforbund har «Idrettsglede for alle», som sin visjon, og har også bl.a. «Inkluderende» som en av sine grunnverdier.

Styret i NBBF finner at en forskjellsbehandling som beskrevet over er et tydelig brudd på både idrettens, norsk baskets og Firi-ligaens verdier og visjoner, og kan derfor ikke akseptere en slik praksis. At dette er rettet mot barn og unge er skjerpende.

Styret i NBBF har vedtatt å rette en skriftlig irettesettelse til Fyllingen BBK. En gjentakelse vil få strengere konsekvenser.