Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Invitasjon til grunnkurs for Trenerutviklere
Nå inviterer NIF til nytt grunnkurs for Trenerutviklere
Nå inviterer NIF til nytt grunnkurs for Trenerutviklere

Invitasjon til grunnkurs for Trenerutviklere

Har du lyst å investere tid i å utvikle trenere for norsk basketball, så har NBBF lyst å investere tid og ressurser i å utvikle deg som Trenerutvikler. Meld din interesse og bli med på grunnkurs den 15.-16. oktober.

Ta direkte kontakt til kevin.juhl-thomsen@basket.no hvis nedenstående kurs er interessant for deg.

Deltagelse i kurset forutsetter at du har intensjon om å fungere som trenerutvikler på trenerkurs i regi av NBBF.

 

Dato:               15.oktober 2021, kl. 17.00-21.00.         
                       
16.oktober 2021, kl. 09.00-18.00

Sted:               Digitalt. Teams og/eller Zoom

 

Etter initiativ fra særforbundene (SF) inviterer NIF til Grunnkurs for trenerutviklere knyttet til Trenerløypa. Grunnkurset gjennomføres digitalt, men målgruppen er trenerutviklere som skal gjennomføre fysiske kurs. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra SF og NIF jobber med å modifisere det fysiske Grunnkurset så det skal være egnet til digital gjennomføring.

 

Mål for kurset

Kurset skal gi deltakerne forståelse for det de trenger å vite og hva de trenger å kunne for å utvikle trenere og fasilitere trenerkurs. Etter kurset bør trenerutviklerne:

  1. a) Forstå filosofien i Trenerløypa og hva som er Trenerutviklerens rolle i utviklingen av trenere i norsk idrett. Økt 1 og 2
  2. b) Kjenne til strukturen i gjennomføringen av trenerkurs (flyturen) og kunne gjennomføre i henhold til dette. Økt 3
  3. c) Kjenne til lærings- og utviklingsprinsippene i Trenerløypa og hvordan bruke disse. Økt 4
  4. d) Kunne lede praktiske læringsøvelser med refleksjon og tilbakemeldinger. Økt 5
  5. e) Kjenne til egne styrker som trenerutvikler og hvordan videreutvikle seg i rollen. Økt 6

 

Målgruppe:      Nye og eksisterende trenerutviklere som skal lede trenerkurs i regi av særforbund.

 

Påmelding:      Påmeldingsfrist 6.oktober. Meld deg på her

Egenandel:      Kr. 1000,- Faktureres SF i etterkant

NB! SF kan melde på flere deltagere, men det er kun 25 plasser på kurset.

Dersom det er mange påmeldte må SF prioritere internt.


Forberedende oppgaver før grunnkurset
Følgende forberedelser er det forventet at deltagerne gjennomfører før grunnkurset. E-læringene vil gi en grunnleggende innføring i noen pedagogiske prinsipper og strukturer som det bygges videre på i grunnkurset. Modulene tar ca. 1 time hver. Selvvurderingen danner grunnlaget for arbeidet med egne styrker som trenerutvikler (økt 5/6) og Trenerutviklersekvensen er utgangspunktet for den praktiske læringssekvens (økt 4).

 

- Skjema for selvvurdering som trenerutvikler. Sendes ut til de påmeldte 7.oktober.

- Planlegge en 15 minutters trenerutvikler-sekvens. Sendes ut til de påmeldte 7.oktober.

- 2 e-læringsmoduler fra det internasjonale trenerutviklerprogrammet (NCDA-ICCE). Se linker under.

    E-modules 1 “Helping coaches learn”

https://www.nittai.ac.jp/ncda/em/01//index.html

    E-modules 3 “Putting learning principles into your facilitation practice”

https://www.nittai.ac.jp/ncda/em/03//index.html

Når du har gjennomført e-læringen legger du inn dine refleksjoner og tilbakemeldinger i eget skjema. Et skjema for hver e-læring. Skjema sendes ut til de påmeldte 7.oktober.


P.S. Det kan komme opp noen japanske tegn når dere venter på at e-læringen skal laste opp grunnet at serveren for e-kurset er i Japan.

 

Påmeldte deltagere vil få nærmere informasjon om forberedelsesoppgavene, linker, frister, m.m.

Det forutsettes at en treneransvarlig fra SF følger sine deltagere og kan bidra som fasilitator i gruppearbeidene.

Spørsmål, innspill eller kommentarer kan sendes til jon.grydeland@idrettsforbundet.no

Hilsen Jon Grydeland,
Seniorrådgiver Trenerutvikling

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Sports- og utdanningskonsulent

Utvikling og gjennomføring av kurs og kompetansetiltak for dommer og trenere, OnSite Manager på landskamper på hjemmebane.