Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Høye forventninger til Ungdomsutvalget
ungdomsutvalg.jpg

Høye forventninger til Ungdomsutvalget

Da prisen for årets Unge Leder (Sivert Røseid) ble delt ut for første gang var den den nye lederen for NBBFs Ungdomsutvalg, Thomas Solem, som fikk dele den ut. NBBF pratet med Thomas for å høre litt om hans tanker om hva Ungdomsutvalget kan få til.

Thomas er opptatt av at utvalget skal få løfte ungdommens stemme inn der de viktige avgjørelsene i norsk basket tas, og at de kan være representanter for alle unge.

- Er norsk basket for gubbete?
- Ja, uten tvil. De fleste klubber bør ha ungdomsrepresentanter i styrene sine. Det vil gjøre at man rekrutterer flere unge, gode ledere i norsk basket.


Thomas er også veldig fornøyd med den nyopprettede Ung Leder-prisen. – Det er veldig viktig at det kommer en slik pris som sidestilles med alle de andre gjeve utnevnelsene i norsk basketball, sier han, og legger til at dette sender et sterkt signal om at forbundet ønsker å lytte til ungdommen.

- Vi kan bidra på det øverste nivået
Thomas ser også muligheter for Ungdomsutvalget til å bidra på de største arenaene vi har; landslag og våre øverste serier. – Vi er jo vokst opp med sosiale medier på en helt annen måte enn de fleste som styrer norsk basket i dag, og kan løfte promotering og innpakking til noe bedre og kulere enn hva det er i dag.

Thomas er optimistisk når det gjelder Ungdomsutvalgets rolle i sportens videre utvikling i Norge. – Vi er jo målgruppen, så vi vet jo bedre enn noen hvordan man skal nå målgruppen. På denne måten kan vi aktivt være en del i å nå målene som er satt for medlemsvekst frem til 2024, avslutter en offensiv ungdomsutvalgleder.

Presidenten lover mandat
President i Norges Basketballforbund, Jan Hendrik Parmann, er tydelig på at ungdomsutvalget, med Thomas Solem i spissen, må og skal få et betydelig ord med i laget når vurderinger og avgjørelser som angår våre unge medlemmer og også kunne påvirke hva som faktisk settes på dagsorden. -Vår desidert viktigste målgruppe er nettopp yngre, og jeg må jo vedgå at så vel meg som enkelte andre i styre og stell ikke lengre er helt i den kategorien, selv om vi liker å tro det selv, sier presidenten med et glimt i øyet, og fortsetter: - Uten at vi blir tilført et ungt perspektiv der beslutningene tas, risikerer vi rett og slett å fatte beslutninger uten egentlig å forstå helt hva vi snakker om. Han lover samtidig at ungdomslederen skal gis et hyppig innpass til styrerommet i NBBF, og gis klare mandater etter hvert som utvalget får formet seg: -Jeg liker ikke utvalg og komiteer som opprettes kun for at vi skal fremstå som «politisk korrekte», og som egentlig i praksis bare er marionetter uten reell innflytelse. Det ser vi dessverre alt for ofte andre steder, presiserer basketpresidenten.

Perfekt rekrutteringsarena
Videre ser Parmann her et stort potensial til å kunne rekruttere og finslipe morgendagens idrettsledere gjennom et slikt utvalg: -Det vil ikke forundre meg om det er nettopp en dyktig yngre leder som Thomas Solem som tar over stafettpinnen etter for eksempel meg eller andre ledere i idretten, og da er det spesielt viktig at vi tilrettelegger på en best mulig måte for kunne å gi dem så vel relevante som meningsfulle mandater å bryne seg på, og ikke minst gi dem utviklingsmuligheter til å bli nettopp de dyktige idrettslederne som vi trenger, sier presidenten som har ståltro på Thomas Solem i den nye rollen i norsk basket som han nå tiltrer. -Ja, Thomas imponerer meg, skryter presidenten avslutningsvis.