Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Generalsekretær Silje Særheim slutter i NBBF
NBBF Adm-Silje - nett.jpg

Generalsekretær Silje Særheim slutter i NBBF

Generalsekretær i Norges Basketballforbund, Silje Særheim, har takket ja til et nytt jobbtilbud i Rogaland etter å ha flyttet til sin hjemkommune Bryne. Hun har derfor sagt opp sin stilling, og har sin siste arbeidsdag fredag 13. august. Organisasjonssjef Espen A. Johansen tar da over som fungerende generalsekretær. Silje har i sin tid i forbundet bygget organisasjonen robust og bidratt sterkt til at både organisasjonen og idretten har hatt strålende resultater de siste årene.

Silje Særheim har vært ansatt i Norges Basketballforbund siden 2017. Hun kom da fra Danseforbundet og tok fort grep i organisasjonen. Silje har profesjonalisert organisasjonen og gjort ansettelser for å styrke forbundets kompetanse på ulike områder. Hun forlater et vesentlig sterkere forbund enn hun tok over.

Silje har takket ja til et spennende jobbtilbud i Rogaland etter at hun nylig har flyttet tilbake til sine hjemtrakter. Det er spennende muligheter i ny stilling som gjør at hun nå velger å fratre som generalsekretær. Hun understreker at hun kommer til å savne både sporten, organisasjonen, klubbene og alle frivillige i tillegg til de ansatte, og at avgjørelsen ikke har hatt noe med noen av disse tingene å gjøre.

Presidenten i Norges Basketballforbund, Jan Hendrik Parmann, sier at det er vemodig å måtte ta farvel med Silje Særheim, som han har jobbet tett og godt med de siste fire årene: - Silje Særheim har så til de grader levert på det som vi ansatte henne for, og har sørget for viktige endringer i NBBFs organisasjon, og løftet denne, noe som er helt avgjørende for at forbundet skal kunne møte de nye utfordringene som vi nå står ovenfor, skryter Parmann takknemlig av den avtroppende generalsekretæren. Han presiserer at en slik endringsledelse som hun har gjennomført er en krevende oppgave som fordrer helt spesielle lederegenskaper. – Min klare påstand er, og målinger viser, at NBBF har styrket seg på Siljes vakt, konstaterer Parmann avslutningsvis.

Inntil ny generalsekretær ansettes i NBBF vil Espen A. Johansen tiltre som fungerende generalsekretær. Det gjør at forbundet vil kunne håndtere overgangen godt og sømløst, og organisasjonen er i trygge hender.  -Espen er godt innført i generalsekretærens rolle og situasjon, og har også tidligere fungert i denne rollen på en utmerket måte for NBBF, så vi har alle forutsetninger for at dette løser seg på beste måte for alle, sier Parmann og tilføyer: - Espen har jobbet tett med hele styret og også meg i en årrekke, så vi vet absolutt hva vi går til i samarbeidet oss imellom, og akkurat det gleder jeg meg til.


Norges Basketballforbund takker Silje for enestående innsats for sporten vår, og håper hun vet at hun alltid har et hjem i basketfamilien.