Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Unified Youth Basketball Tournament
Fotograf: Atle Bøckmann
Fotograf: Atle Bøckmann

Unified Youth Basketball Tournament

Bli med for å skape en inkluderende og gøy aktivitet for unge med en utviklingshemming!

Norges Basketballforbund gjennom Special Olympics Norge (SON) har blitt invitert til å delta i Erasmus+ programmet Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament, som et av 15 land i Europa.

Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament er et prosjekt som skal stimulere til Unified Basketball blant unge med en utviklingshemming, og for å fremme en inkluderende og gøy idrett. Unified Sports er et konsept hvor mennesker med og uten en utviklingshemming spiller på samme lag. Utøverne uten en utviklingshemming refereres til som partnere, og kan være en venn, klassekamerat, støttekontakt, assistent eller en gymlærer.  

Gjennom prosjektet tilbys det kompetansehevende tiltak ressurspersoner i miljøet, samt at det legger til rette for en økt innsats for å få til lokal, nasjonal og internasjonal konkurranse.  

Norges Basketballforbund ønsker å invitere med alle som kan tenke seg å etablere eller videreutvikle regelmessig Unified Basketaktivitet. Dette kan være eksisternde klubber med STAR lag, miljøer som ønsker å bli en del av norsk basket, eller for eksempel klasser/ skoler med utviklingshemmede som ønsker å lære mer om basketball. 


Deltakere i prosjektet vil få tilbud om:

  • Gratis trenerkurs (Certified Unified Basketball coach)
  • Relevante seminar/ webinar
  • Ressursperson i forbundet ved eventuelt oppstart av lag
  • Lokale konkurransemuligheter
  • Nasjonal konkurransemulighet
  • Et til to lag vil få muligheten til å delta i en internasjonal turnering i in Sansepolcro, Italia i oktober 2021.

Deltakende grupper forplikter seg til å:

  • Sende minst en person på trenerkurs
  • Tilby regelmessig basketballaktivitet

For spørsmål eller ønske om mer informasjon kan Kristin Kvalvik kontaktes på kristin@basket.no/ 469 57 416