Norges Basketballforbund / Nyheter / 2021 / Disse klubbene blir med i InkluBasket-prosjektet i fase 2
NBBF - Inklubasket vertikal positiv.png

Disse klubbene blir med i InkluBasket-prosjektet i fase 2

Erfaringen fra de første 3 årene viser at prosjektet er nødvendig og har så langt vært meget vellykket. 11 klubber er nå tildelt prosjektet, som strekker seg over 3 sesonger.

Idéen bak prosjektet er å inkludere barn fra familier med lav betalingsevne, som ikke er en del av norsk idrett, og samtidig rekruttere nye spillere til basketball.

Ønsket er at barn og etter hvert unge får et større nettverk og sosial kompetanse gjennom basketballklubbene. Dette kan være med på å forebygge utenforskap, rusutfordringer og kriminalitet, – og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst.

InkluBasket fase 2 skal være gratis fysisk aktivitet på barneskoler, og også bli en del av den ordinære driften til basketballklubbene. Dette gjøres ved at barna også får tilbud om å delta på klubbens aldersbestemte lag – sammen med de andre utøverne.

17 klubber søkte om å få delta, og 11 klubber ble tildelt InkluBasket-prosjektet med bakgrunn i kriteriene for prosjektet.

Klubbene som deltar sesongene 2021-2024 er:

 • Ammerud
 • Centrum
 • Frøya Basket
 • Gimle
 • Hønefoss
 • Kongsberg
 • Molde
 • Oppsal Basket
 • Sandvika/Bærum
 • Tromsø Storm Ungdom
 • Ulriken Eagles

 

Vi gratulerer og gleder oss til å se aktiviteten som skapes fremover!