Bedre Klubb.png

Bedre Klubb

Egenutviklingsverktøy for å forenkle drift og utvikling av klubben.

Bedre klubb er et utviklingsverktøy utarbeidet av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det enklere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor seks grunnleggende organisasjonsområder. Gjennom besvarelsen av Bedre Klubb vil idrettslaget få en oversikt over de lovpålagte ansvarsområdene og potensielle utviklingsmuligheter i idrettslaget. 

Egenutviklingsverktøyet er delt inn i to deler. «Bedre Klubb – ansvarsområder» tar for seg ansvarsområdene i idrettslaget, mens «Bedre Klubb – videre utvikling» tar for seg utvikling utover de lovpålagte ansvarsoppgavene.

 

Verktøyet Bedre Klubb har en sentral rolle i NBBFs Klubbutviklingsplan 2021-2022.

Norges Basketballforbund bruker «Bedre klubb» som sitt analyseverktøy i klubbutviklingsarbeidet. «Bedre klubb» er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal bidra til å utvikle klubb og forenkle klubbdriften. Analysen er delt inn i to deler, en generell del som er lik for alle idretter og en basketspesifikk del. Klubbanalysen er tilgjengelig for alle klubber og vil være grunnlaget for videre veiledning i klubb.

Konkret vil klubbene få mulighet til å bruke et verktøy der de kan få status i egen klubb og følge med på utviklingen over tid. NBBF vil benytte resultatene fra Bedre Klubb inn i klubbutviklingsarbeidet gjennom veiledning i klubbene og utarbeidelse av verktøy og tiltak rettet mot klubbdrift. Resultatet klubben får på sin analyse vil kun være for bevisstgjøring av eget arbeid og utviklingsmuligheter.

For særidrettslag er det styreleder som logger inn og besvare Bedre Klubb del 1 (ansvarsområder) og 2 (videre utvikling). For basketballgrupper i fleridrettslag, vil det være hovedidrettslaget som besvarer del 1 - ansvarsområder, mens basketballgruppens leder logger inn og besvare del 2 - videre utvikling.

NBBF anbefaler at styret gjennomfører Bedre Klubb i fellesskap under et styremøte e.l. Det kan være fornuftig å dele opp besvarelsen slik at man ikke nødvendigvis svarer på alle kategoriene på samme møte, men fordeler det utover flere møter. Besvarelsene kan lagres underveis og når man har fullført en kategori (f.eks. «Trener») blir svarene lagret automatisk. 

NBBF er et av de første særforbundene som tar i bruk verktøyet og ønsker derfor, i samarbeid med NIF, å få inn tilbakemeldinger fra våre brukere. Både på det konkrete innholdet og hvordan det oppleves å bruke verktøyet i praksis.

Spørsmål angående Bedre Klubb eller tilbakemeldinger, sendes på epost til ragnhild@basket.no.

 

Klikk her for å komme direkte til Bedre Klubb.

Les mer om Bedre Klubb på idrettsforbundets sine sider her.