Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2019 / Valgkomiteen ber om forslag
Basketballtinget 2020 tilpasset.png

Valgkomiteen ber om forslag

Nytt forbundsstyre og komiteer skal velges på Basketballtinget i mai 2020.

Valgkomiteen i Norges Basketballforbund ber med dette om forslag til kandidater til det neste basketstyret og til komiteverv. Det skal velges et nytt styre og nye komiteer på basketballtinget på Gardermoen 9. – 10. mai 2020. 

Valgkomiteen består av Geir Schønberg, Ingvild Sanford og undertegnede, med Anita Lervik som møtende og fullt deltakende vararepresentant.

Komiteen sendte i sommer ut forespørsel til hele det sittende styret og til de valgte representantene i de tingvalgte komiteene om ønske om gjenvalg ev. ønske om annet tillitsverv.  Nesten alle har gitt tilbakemelding.

Nå vil det skje to prosesser samtidig.  For det første ber komiteen med dette brevet regioner og klubber om forslag til kandidater både til basketstyret og til komiteverv.  Samtidig starter valgkomiteen arbeidet med å intervjue det sittende styret.

Regioner og klubber som har forslag til kandidater, bes sende disse til ett av medlemmene i valgkomiteen. Valgkomiteen behandler informasjonen konfidensielt.

 

Med vennlig hilsen

For valgkomiteen

 

Per Tøien

leder

per.toien@idrettsforbundet.no

 

Medlemmer:

Geir Schønberg:               geir.schonberg@gmail.com

Ingvild Sanford:                sofienorge41@hotmail.com

Anita Lervik:                       anitabakkeland@gmail.com