Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2019 / Undersøkelse om jentebasket
NBBF Nordisk 2017 U16-jentene-Estland.jpg
​U16 Jentene Nordisk i 2017 Foto: Arild Sandven

Undersøkelse om jentebasket

NBBF ønsker erfaringer og innspill knyttet til basketballaktivitet for jenter.
Norges Basketballforbund ønsker å levere et godt tilbud til jenter i basketballmiljøet, både gjennom klubbenes aktivitet og utviklingstilbudet i regi av regioner og forbund. I den sammenheng ønsker forbundet at flest mulig besvarer en undersøkelse om jentebasket for å kartlegge de ulike faktorene som er avgjørende for at jenter ønsker å starte med basketball og bli værende aktive i miljøet. 

Det er ønskelig at alle som er eller har vært involvert i jentebasket besvarer undersøkelsen, spillere, trenere, foresatte, klubbledere, nøkkelpersoner i klubben etc. Besvarelsene vil være med på å danne grunnlaget for videre utvikling og arbeid med jentebasket i Norge. 

 

Trykk her og gå direkte til undersøkelsen.

Besvarelsen er anonym og du besvarer de spørsmålene du finner aktuelle for deg. Undersøkelsen er utarbeidet av en arbeidsgruppe i NBBF i samarbeid med en ressursgruppe fra basketmiljøet som er involvert i jentebasket. Undersøkelsen er åpen frem til 15. januar 2020.