NBBF Thon Hotel Oslo Airport.jpg

Tinget avholdes på Gardermoen

Thon Hotel Oslo Airport er, som i 2018, lokasjon for Basketballtinget 2020.
Vår samarbeidspartner Thon Hotels har igjen åpnet dørene for norsk basket og Basketballtinget. 9. og 10.mai samles vi til gode diskusjoner og viktige vedtak på flotte Thon Hotel Oslo Airport. 

Hotellet ligger praktisk til på Gardermoen og langs E6, shuttlebuss tar oss enkelt fra og til terminalen, enten om man skal ta tog eller fly. Godt med parkeringsplasser gjør det også enkelt for de som kjører bil til og fra Basketballtinget.

I november startet vi publiseringen av nyheter knyttet til Basketballtinget 2020, disse og nyttig informasjon er å finne på vår egen tingside: https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Sider/Forbundstinget.aspx

Thon Hotell Oslo Airport:

Adresse: Balder allè 2, 2060 Gardermoen

Telefon: 63 92 94 00

 

For spørsmål ta kontakt med:
 
Påmelding/praktisk organisering:
Administrasjonssekretær Merete Andersen: 
merete.andersen@basket.no - tlf. 41595134​
Overordnet ansvar:
Generalsekretær Silje Særheim: 
silje@basket.no​ - tlf. ​90808416
 
Organisasjonssjef Espen A. Johansen
espen.johansen@basket.no - tlf. 458 76 123