Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2019 / Ståle de Lange Kofoed er årets ildsjel
NBBF DSK2019 gruppebilde3.jpg
​Fra venstre: Fredrik Hannestad, Odd A. Teigen, Ståle de Lange Kofoed. Foto: Astrid H. Gjerde

Ståle de Lange Kofoed er årets ildsjel

Tre verdige vinnere mottok klubbpriser fra NBBF lørdag kveld på Gardermoen.

Følgende klubbpriser ble delt ut:

Årets nettpris 2018

Årets nettpris deles ut til den BLNO klubben som har vært best på digitale plattformer i 2018.

Tildelt: Bergen Elite

Styreleder i Bergen Elite Fredrik Hannestad mottar prisen.

 

Årets vekstpris 2018

Årets vekstpris deles ut til den klubben som har økt mest i medlemsmasse fra 2016 til 2017 – tallene er hentet fra samordnet rapportering, idrettens rapporteringssystem.

Tildelt: Skjetten Basket

Sportslig leder i Skjetten Basket Odd A. Teigen

 

Årets klubbleder

Prisen årets klubbleder deles ut for målrettet arbeid over tid. Klubblederen har jobbet systematisk, har klart å få med seg andre frivillige i et planmessig strategisk arbeid og kan vise resultater i medlemsutvikling og trivsel i sin klubb. Juryen har i denne kåringen valgt å utvide klubblederbegrepet til at prisen også gjelder for personer med lederfunksjon i klubb.

Tildelt: Odd A. Teigen

Odd A. Teigen mottok prisen fra generalsekretær Silje Særheim

 

Årets Ildsjel

Prisen årets ildsjel deles ut til en person som uansett posisjon i klubben, har gjort en betydelig innsats for sin klubb og nærmiljø. Prisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for engasjement og innsats for basketball over mange år, og som bidrar til at klubben «får en enklere» hverdag.

Tildeles: Ståle de Lage Kofoed

Ståle de Lange Kofoed mottok prisen fra president Jan Hendrik Parmann

Begrunnelse:

 

Vinneren var med å starte basketgruppa i 1980 og har siden den gang startet og bidratt i mange viktige og suksessfulle prosjekter. Klubben har i dag flere hundre medlemmer og er en av de største klubbene i Norge. Vinneren har vært styremedlem, nestleder, lagleder og trener i tillegg til prosjektleder og ildsjel som stiller opp tidlig og sent, i ukedager og helger.

Vinneren har jobbet aktivt for å få flere trenere til klubben. I fjor høst hadde klubben 11 trenere på trenerkurs, dette var en viktig satsning for basketgruppa og har gjort klubben godt rustet for den store økningen de har hatt. Også her var det vinneren som jobbet godt og målrettet.

Vinneren har også de siste årene hatt hovedansvaret for klubbens rekruttering, sammen med mange andre aktiviteter. MEN, det er rekruttering vinneren brenner for og det har klubben spesielt merket de siste årene. For noen år siden fikk vinneren ideen om å arrangere en jenteturnering for ungdomsskolene i nærmiljøet, det resulterte i 25 jenter i alderen 14 -15 år som begynte å spille basket. Hans siste prosjekt er SFO Basket, kalt «Basketgøy» hvor hans opplegg har resultert i en dobling av antall nye spillere til klubben! Det kan vi ikke kalle for noe annet enn suksess! Alt fra ide, planlegging og fantastisk gjennomføring av «Basketgøy» er ene og alene hans fortjeneste

Vinneren har også engasjert seg i leder og fredsprosjektet Lead4Peace, som er en helt fantastisk mulighet for klubbens ungdommer. På flere av reisene har vinneren vært aktiv med som reiseleder og bidratt til at Lead4Peace har blitt så bra som det har blitt.

Vinneren skal ha en stor del av æren for at Nesodden Basket har hatt fantastiske økning i medlemsmassen de siste ti årene. Klubben er nå en av de større basketklubbene i Norge.

 

 

Årets Jentepris 2018 deles ut ved en senere anleding.

Årets jentepris deles ut til den klubben som har økt mest i medlemsmasse på jente og kvinne siden fra 2016 til 2017 – tallene er hentet fra samordnet rapportering, idrettens rapporteringssystem.

 

Årets jury har bestått av:

Gøril Wold Wægger

Josefine Caroline Stokke Haugom

Tennaz Javis

Kevin Juhl-Thomsen

Geir Ivar Olsen