Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2019 / Referat Minitinget 2019
God diskusjoner på Minitinget - Foto: Astrid H. Gjerde
God diskusjoner på Minitinget - Foto: Astrid H. Gjerde

Referat Minitinget 2019

Årsberetning, regnskap og budsjett var på dagsorden 30.mars på Gardermoen.

Minitinget 2019 samlet førti personer fra klubb og forbund på Gardermoen i slutten av mars. Det året det ikke er Basketballting innkalles det til Miniting hvor representanter fra klubbene i BLNO, region, forbundsstyret og adminstrasjonen er samlet for å behandle regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år. Samtidig er Minitinget en fin anledning for å orientere organisasjonen om styrets og administrasjonens arbeid foregående år og planene for inneværende år.

 

Minitinget er tilgjengelig på vår youtube kanal: Minitinget 2019

 

Nedlastinger: 

Beretning og dokumenter Minitinget 2019

Referat Minitinget 2019

 


Foto: Astrid H. Gjerde - Styreleder i Region Nord Ulf Christensen og styreleder i Region Øst Marie Lyslid