Norges Basketballforbund / Nyheter / Nyheter 2019 / Klarering utenlandske spillere
NBBF Basketballs-Molten-Hoop01.jpg

Klarering utenlandske spillere

Styret i NBBF har besluttet å endre rutiner og krav ved klarering med umiddelbar virkning.
Styret i NBBF har besluttet å endre rutiner og krav ved klarering av utenlandske spillere med umiddelbar virkning. Utenlandske statsborgere som skal ha en klubb tilsluttet NBBF som arbeidsgiver, må nå fremvise oppholdstillatelse som gir rett til arbeid før vedkommende kan trene eller spille for klubben. Det har tidligere vært tilstrekkelig å dokumentere at det er søkt om slik tillatelse. Bakgrunnen for endringen er behovet for samsvar mellom NBBFs regler og bestemmelsene i Utlendingsloven.

 

Her er de nye bestemmelsene:

Utenlandske spillere:

(1) Utenlandske statsborgere må ha gyldig oppholdstillatelse for å kunne spille obligatoriske kamper for klubb tilsluttet NBBF. Turistvisum er ikke tilstrekkelig som grunnlag for spilletillatelse.

(2) Utenlandske statsborgere som har en klubb tilsluttet NBBF som arbeidsgiver må dokumentere gyldig oppholdstillatelse som gir rett til arbeid før vedkommende kan trene med eller spille for klubben.

(3) Et lag i BLNO kan maksimalt bruke to spillere fra land utenfor Europa i samme obligatorisk kamp.

(4) Et lag i BLNO kan i tillegg bruke inntil to spillere som av norske myndigheter er registrert som asylsøkere eller flyktninger, eller som har lovlig opphold i Norge på bakgrunn av familiegjenforening.

(5) Det kan søkes om dispensasjon fra (4). Dispensasjon skal bare gis dersom reglene vil gi særlig urimelige utslag for spiller eller klubb, sett hen til at reglenes intensjon er å sikre rekruttering og et sportslig forsvarlig tilbud, samtidig som gruppene nevnt i (4) ivaretas på en god måte. Dispensasjonssøknader skal behandles av NBBFs styre. Styret skal begrunne sine vedtak.

 

Spørsmål knyttet til dette kan rettes til sportsjef Brent Hackman:

brent.hackman@basket.no - tlf. 99210977